Kvalita, spolehlivost, rozvoj, mobilita, integrace, komplexnost...
A co na našich IS oceníte Vy?

VERA Dimenze

VERA Dimenze

VERA Dimenze je plně integrovaný modulární informační systém, který:

 • je nástrojem pro výjimečně efektivní řízení interních procesů úřadů a institucí,
 • kompletně podporuje i ekonomiku a správní procesy,
 • lze jednoduše propojit s ostatními používanými systémy,
 • usnadňuje práci a eliminuje chyby při předávání dat mezi úřadem, jeho organizacemi a ostatními orgány veřejné moci.

Informační systém splňuje specifické potřeby krajských úřadů, ministerstev, jejich zřizovaných organizací a vybraných institucí veřejné správy. Podle přání konkrétního zákazníka jej lze navíc doplnit dalšími požadovanými funkcionalitami.

Elektronizace interních procesů pomáhá snížit administrativu a optimalizovat pracovní postupy. V rámci strategického řízení dochází k lepšímu plánování času a kapacit, snazšímu zadávání a kontrole úkolů, transparentnímu řízení projektů, personálnímu řízení a schvalování.

Krajským úřadům informační systém navíc poskytuje možnost vedení samosprávných agend a správních agend dle rozsahu jejich kompetencí. VERA Dimenze je v souladu s aktuální českou a evropskou legislativou (např. GDPR, eIDAS atd.).

Integrace

Pomocí obecného rozhraní se lze propojit s informačními systémy:

 • státu,
 • třetích stran,
 • VERA Radnice.

Komunikace mezi zřizovatelem a zřizovanou organizací při použití IS od společnosti VERA přináší zejména tyto výhody:

 • sdílení dat mezi zřizovatelem a organizací je snadné,
 • eliminují se chyby při předávání dat/výkazů,
 • jednotné prostředí umožňuje snížení nákladů na školení,
 • společná metodika a číselníky zaručují shodné pracovní postupy,
 • lze snadněji kontrolovat hospodaření se svěřeným majetkem,
 • konsolidace je transparentní,
 • výkazy zahrnující organizace se odesílají na kraj nebo do státní poklady (CSÚIS),
 • je možné účtovat více organizací jednou osobou pouhým přepnutím v rámci systému,
 • existuje centrální ukládání dat na jedno zabezpečené místo,
 • minimalizuje se nutná péče i související náklady se správou systému zejména z pohledu organizace.

Pro každý typ zřizované organizace je připravena nabídka agend, které podporují její konkrétní činnosti.

Software, který skutečně pomáhá

Řešení je určeno pro pracovníky úřadů a manažery i na vrcholových úrovních. Díky integraci systémů lze zobrazit agregovaná data za kraj či ministerstvo nebo jednotlivé organizační celky. Právě jednotně strukturovaná data poskytnou kvalitní podklady pro Vaše správná rozhodnutí.

Technologická centra

V rámci rozvoje eGovernmentu v krajích lze informační systém VERA Dimenze využít jako řešení podporující centrální projekty a vybrané oblasti (vnitřní integraci úřadu, komunikaci s ISVS atd.), včetně zajištění povinných služeb. Technologické centrum přispívá k automatizaci a elektronizaci výkonu státní správy i samosprávy.

Proč si nás klienti nejčastěji vybírají?

Vzhledem k neustálému pohybu v prostředí veřejné správy a znalosti nejmodernějších technologií dokážeme zrealizovat konkrétní požadavky klienta.

Řešení na míru tak přináší spokojenost nejen zadavateli, ale i uživatelům.

Portlist

Portlist platný od 1. 3. 2023


Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Prosím zadávejte pouze číslice.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Prosím zadávejte pouze číslice.
This field is mandatory.