Portál občana

Většina občanů chce úřad osobně navštěvovat jen v nutných případech a raději co nejvíce věcí vyřídit přes internet. Řešením je rozšíření webových stránek města o Portál občana. Tato varianta je výhodnější i pro zaměstnance úřadu zejména proto, že se vyhnou chybám z přepisování formulářů do počítače a spousta činností proběhne automaticky v systému. Ušetří čas a mohou si rozvrhnout náplň práce podle potřeby.

Informační systém VERA Radnice zajišťuje komfortní oboustrannou komunikaci, kdy:

Portál občana odpovídá strategii eGovernmentu, ale hlavně zjednodušuje život občanům a usnadňuje práci zaměstnancům úřadu.

Aktuální informace pro občany kdykoliv k dispozici

 Nejjednodušším způsobem, jak odpovědět na požadavky transparentnosti a informovanosti občanů je zveřejňovat data na Portálu občana. Obyvatelé pak můžou

  • studovat aktuální informace na úřední desce,
  • prohlížet smlouvy, faktury a objednávky učené ke zveřejnění,
  • sledovat, jak obec hospodaří v oblasti financí a rozpočtu. 

Z pohledu úřadu představuje zveřejňování informací nenáročnou operaci. Postačí informace nebo dokumenty, které potřebujete zveřejnit, označit a příslušná aplikace zajistí okamžité vyvěšení, v případě úřední desky i automatické sejmutí. Na podobném principu pracuje např. i Klikací rozpočet. Pracovníkovi ke zveřejnění aktuálního rozpočtu, včetně jeho plnění, stačí potvrdit, že se má zobrazit online a data se přehrají. A občan má informace okamžitě po schválení k dispozici. Navíc se jedná o aplikaci, která umožňuje interaktivní proklikávání jednotlivých položek, porovnávání údajů v letech, čerpání rozpočtu po akcích i odborech a export výstupů do běžných formátů (pdf, xlsx, docx).

 Řešení životních situací

Po přihlášení do portálu občana můžou občané nejenom prohlížet zveřejněné informace, ale i přímo řešit své životní situace bez návštěvy úřadu. S vyplněním žádosti pomohou jak inteligentní formuláře, tak návody a průvodce celým procesem. Odeslání probíhá elektronicky přímo do systému úřadu. Obyvatelé se tak můžou například přihlásit k poplatku za psa. Referent v úředních hodinách žádost zkontroluje a bez jakéhokoliv přepisování potvrdí v evidenci a vystaví předpis, který pak občan nalezne v záložce Osobní účet. Na Portále občana lze snadno zveřejnit i vyhlášené dotační programy včetně příloh a pravidel přímo z agendy Dotační programy. Zájemci pak mohou podat žádost z pohodlí svého domova či kanceláře přes Portál občana a následně sledovat stav vyřizování v části Moje dotace. Více informací o Dotačních programech naleznete zde.

Osobní účet

Osobní účet přehledně sumarizuje závazky přihlášeného občana k městu. Zobrazuje vydané předpisy (např. za komunální odpad či psa), různé správní poplatky, či pokuty, a to ne jenom letošní, ale i ty z předešlých let. U každého závazku je uvedena částka, číslo účtu, variabilní symbol a samozřejmě informace o tom, zda byla uhrazena či nikoliv. Už se tedy nestane, že někdo zapomene zaplatit za komunální odpad nebo za svého psa. E-mailem je navíc zasíláno automatické upozorněni na blížící se dobu splatnosti. Úřad tím ušetří práci i poštovné za poslání platebního výměru v případě, že opožděná platba je jen opomenutí. 

Platby on-line

Některé řešené situace vyžadují platbu (poplatky, pokuty…) Portál občana nabízí různé možnosti úhrady.

Pro některé je nejjednodušší platba bankovním převodem s opsáním platebních údajů. Jiní upřednostní přechod do internetového bankovnictví načtením QR kódu na předpisu nebo využitím platebního tlačítka banky. V závislosti na formě přihlášení lze využít také dvě varianty platební brány, která umožňuje úhradu kartou.

Bezpečnost

Portál občana splňuje vysoké bezpečnostní standardy. Speciální péče je věnována ochraně odesílaných informací. Komunikace je zabezpečena šifrováním pomocí HTTPS protokolu, který využívá SSL certifikát. Platební brána používá bezpečnostní standard 3D secure, který chrání zákazníka (občana) pro případ, že by někdo chtěl zneužít údaje z jeho karty (číslo karty, platnost apod.). 3D secure je celosvětově standardizovaná technologie a představuje nejvyšší stupeň zabezpečení internetových plateb kartou.

Přínosy pro zástupce úřadu

Prestižní úřad

Zvýší se prestiž úřadu. Bude využívat řešení splňující principy eGovernmentu, které je zahrnuto i ve strategických plánech rozvoje veřejné správy ČR.

Perfektně fungující úřad

Vše bude evidované, nic se neztratí a nic se nezapomene. Eliminují se chyby z přepisování. Zvýší se informovanost, sníží se administrativa, některé úkony proběhnou automaticky a výběr poplatků bude rychlejší a efektivnější.

Inovující úřad

Město můžete rozvíjet své webové stránky, obohatit je o další zveřejňované údaje. Stane se transparentnější a přívětivějším. Grafický styl Portálu občana může upravit podle vzhledu webu, čímž podpoří jednotnost vizuální prezentace úřadu.

Přínosy pro občana

Dostupnost

Občané mohou zjišťovat informace, když je právě potřebují a posílat žádosti, když mají čas. Nemusí nikam chodit ani volat. Na vše stačí internet, třeba i ve smartphonu, do kterého si nemusí nic instalovat.

Intuitivnost

S vyplněním žádosti pomohou jak inteligentní formuláře, tak průvodce celým procesem. Stačí pouze e-mail a pro vstup do zabezpečené části webu přihlašovací údaje.

Informovanost

V Portálu občana si lze nastavit zasílání SMS nebo e-mailů od úřadu s upozorněním na připravované opravy nebo krizové události (povodně apod.). Zároveň zajišťuje přehled o historii komunikace s úřadem – o platbách, předpisech, podáních, volbách apod.

Další informace naleznete na stránce věnované Portálu občana .

Řešení pro zřizované organizace

Údaje o hospodaření organizace, které se předávají zřizovateli, tvoří nedílnou součást povinně zveřejňovaných informací. Celý proces podpořený elektronickým předáním dat probíhá hladce, rychle a bezchybně.

 

 

V závěrečné fázi si údaje může zobrazit občan na webových stránkách, ideálně v interaktivní aplikaci jakou je Klikací rozpočet. Ta umožňuje proklikávání jednotlivých položek až na úroveň jednotlivých organizací, porovnávání údajů v letech, čerpání rozpočtu po akcích i odborech a export výstupů do běžných formátů (pdf, xlsx, docx).

V rámci aplikace lze definovat maximální detail uvedených informací. Veškeré údaje se objeví až po schválení pracovníkem, který povolí jejich přehrání na internetové stránky.

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.