Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Portál občana: Od vyhlášení dotačních programů města po vyplacení prostředků – plně digitálně

Portál občana a elektronická komunikace s úřadem se těší velké oblibě a je častým tématem v oblasti modernizace služeb obyvatelům. Zároveň většina měst vypisuje řadu dotačních programů, díky kterým podporuje vybrané oblasti pro zlepšení života svých občanů. Je tedy logické, že se společnost VERA zaměřila i na téma elektronického podávání žádostí o dotace, dary a návratné finančních výpomoci z rozpočtu města pro fyzické i právnické osoby. Díky propojení Portálu občana a agendy Dotační programy si úředníci i občané mohou ušetřit spoustu času a práce. A vedení úřadu získá přehledné informace.

Dotační programy

V agendě Dotační programy lze mj. provádět:

  • evidenci oblastí dotačních programů,
  • evidenci jednotlivých dotačních programů,
  • evidenci žádostí včetně příloh,
  • zaznamenávání stavu žádostí (podaná, schválená, zamítnutá, zrušená) včetně usnesení zastupitelstva nebo rady,
  • po schválení možnost vystavit smlouvu, která automaticky převezme údaje ze žádosti a zapíše se do centrální evidence smluv,
  • generování poukazů do agendy Výdaje pro výplatu prostředků žadateli (s vazbou na smlouvu připojenou u žádosti),
  • evidenci výsledků vyúčtování s vystavením poukazu do agendy Výdaje pro vypořádání případných doplatků/vratek
  • snadné zobrazení požadovaných informací na Portálu občana, včetně pravidel a příloh.

Agenda Dotační programy slouží ke komplexní evidenci oblasti poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města (dle zákona č. 250/2000 Sb.) Dále je v ní možné evidovat i žádosti o poskytnutí daru z rozpočtu města.

Pro rozhodování rady nebo zastupitelstva se stává ideálním nástrojem zejména proto, že sdružuje všechny důležité informace na jednom místě. Umožňuje vytvořit seznam žádostí, které čekají na verdikt, nebo podat kompletní statistický report o daném dotačním programu. Snadno je možné vyhodnotit zájem o program na základě přijatých žádostí včetně částky, o kterou subjekty žádaly. Samozřejmostí jsou informace o počtu schválených a zamítnutých žádostí, částkách schválených k vyplacení a sumě zbývající k rozdělení.

Neméně podstatná je evidence informací o konkrétním subjektu, kde lze jednoduše zjistit, v jakých programech již žádal, jaké prostředky mu byly schváleny apod. Tento nástroj tedy poskytuje přehled o veškerých dotačních programech města včetně jejich stavu, navázaných smluv, stavu výplat a vyúčtování.

Propojení s Portálem občana

Na Portále občana lze snadno zveřejnit vyhlášené dotační programy včetně příloh a pravidel přímo z agendy Dotační programy. Zájemci pak mohou podat žádost z pohodlí svého domova či kanceláře přes Portál občana a následně sledovat stav vyřizování v části Moje dotace. Celý proces je velmi jednoduchý, zájemci nepotřebují ani eObčanku nebo elektronický podpis. Je jen na rozhodnutí úřadu, jakou si nastaví míru identifikace žadatele (je možné například zkombinovat elektronické podání žádosti s následným doručením podepsaného originálu na podatelnu úřadu).

Pro referenty digitalizace znamená konec ručního přepisování údajů z papírových žádostí do systému.  Elektronické žádosti z Portálu občana automaticky propadnou přes Spisovou službu ke zpracování do agendy Dotační programy.

Další možnosti

Portál občana nabízí i další funkcionality, které občané a organizace mohou využít: nejoblíbenější je přehled o závazcích vůči městu nebo obci s možností platby online přes platební bránu. Dále se jedná o řešení životních situací pomocí úplného elektronického podání, zobrazení úřední desky, klikacího rozpočtu nebo přechod na Portál veřejné správy od ministerstva vnitra bez nutnosti opětovného přihlášení.

Digitalizace naplno

Propojení Portálu občana a agendy Dotační programy je tak jen dalším důkazem snahy o maximální digitalizaci, která pomáhá jak úředníkům, tak občanům a stále více měst si uvědomuje její přednosti.