Využití IS pro občany

Většina občanů chce úřad osobně navštěvovat jen v nutných případech a raději co nejvíce věcí vyřídit přes internet. Tato varianta je příjemnější i pro zaměstnance úřadu zejména proto, že spousta činností proběhne automaticky v systému a mohou si rozvrhnout náplň práce podle potřeby.

Informační systém VERA Radnice zajišťuje komfortní oboustrannou komunikaci, kdy:

 

Aktuální informace pro občany kdykoliv k dispozici

Občan zpravidla ve vztahu k úřadu figuruje v několika rolích. Jedna z těch méně náročných je pouhé sledování informací, které se ho přímo dotýkají. Pokud chce sledovat, jak obec hospodaří v oblasti financí a rozpočtu nebo si chce přečíst aktuální informace na úřední desce, nalezne informace přehledně na Vašich webových stránkách. K dipozici má také smlouvy, faktury a objednávky, které chcete publikovat.

Z pohledu pracovníka se jedná o nenáročnou operaci. Postačí informace nebo dokumenty, které potřebujete zveřejnit, označit a příslušná aplikace zajistí okamžité vyvěšení, v případě úřední desky i automatické sejmutí. 

Na podobném principu pracují i další interaktivní aplikace, např. Klikací rozpočet. Pracovníkovi ke zveřejnění aktuálního rozpočtu, včetně jeho plnění, stačí potvrdit, že se má zobrazit online a data se přehrají. A občan má informace okamžitě po schválení k dispozici. Navíc se jedná o aplikaci, která umožňuje interaktivní proklikávání jednotlivých položek, porovnávání údajů v letech, čerpání rozpočtu po akcích i odborech a export výstupů do běžných formátů (pdf, xlsx, docx).

 

Žádosti a platby pohodlně z domova

Občané mohou využívat aplikaci Portál občana, která je přirozenou součástí webových stránek úřadu. Vybrané části mohou používat, aniž by měli přihlašovací údaje (např. ePodání - zjednodušené elektronické podání). Pokud však údaje mají, mohou aplikaci využít naplno pro komunikaci s úřadem. K přihlášení využijí login datových schránek, mojeID nebo vlastní login úřadu. Řešení počítá i s eIdentitou (eOP). Po přihlášení mohou kdykoliv online podat žádost (v rámci úplného elektronického podání) a zjistit, v jakém stavuje je její vyřizování. Úplné elektronické podání zároveň zajišťuje, že občané nevyplňují údaje, které jsou úřadu známé a zároveň je podání považováno za ověřené / důvěryhodné. V informačním systému, do kterého podání přijde, se s ním po schválení dále pracuje. Referenti tak nemusí údaje přepisovat. 

V době řady zbytečných exekucí občané ocení i zobrazení všech závazků vůči městu. Už se tedy nestane, že zapomenou zaplatit za komunální odpad nebo za svého psa. E-mailem jsou navíc automaticky upozorněni na blížící se dobu splatnosti. Úřad tím ušetří práci i poštovné za poslání platebního výměru v případě, že opožděná platba je jen opomenutí. 

Občané a firmy kvitují možnost zaplatit fakturu bankovním převodem po načtení QR kódu, který je uveden na vystavené faktuře nebo možnost zaplatit kartou přes platební bránu.

Připravili jsme pro Vás stránku, která se podrobněji věnuje Portálu občana a úplnému elektronickému podání.

 

Vše u jedné přepážky

Občan, který navštíví úřad osobně, může zaplatit všechny poplatky u jedné přepážky. Pracovník má k dispozici přehled o jeho závazcích ze všech modulů. Občan tedy nemusí zbytečně obcházet jednotlivé odbory. V rámci jedné platby může uhradit poplatky i za další osoby, např. za členy rodiny nebo společné domácnosti.

 

Údaje o hospodaření organizace, které se předávají zřizovateli, tvoří nedílnou součást povinně zveřejňovaných informací. Celý proces podpořený elektronickým předáním dat probíhá hladce, rychle a bezchybně.

 

 

V závěrečné fázi si údaje může zobrazit občan na webových stránkách, ideálně v interaktivní aplikaci jakou je Klikací rozpočet. Ta umožňuje proklikávání jednotlivých položek až na úroveň jednotlivých organizací, porovnávání údajů v letech, čerpání rozpočtu po akcích i odborech a export výstupů do běžných formátů (pdf, xlsx, docx).

V rámci aplikace lze definovat maximální detail uvedených informací. Veškeré údaje se objeví až po schválení pracovníkem, který povolí jejich přehrání na internetové stránky.

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.