Personalistika

Nedílnou součástí řízení úřadu je řízení lidských zdrojů a kapacit. Kompletní zajištění personální agendy, od výběrových řízení po výplatu mezd, a řízení zdrojů Vám zajistíme ve spolupráci s partnery, odborníky na personalistiku a mzdy.

Komplexní správa zdrojů – lidských i materiálních (automobily, zasedací místnosti, projektory aj.) probíhá v informačním systému VERA Radnice. Zde můžete nejen evidovat události a rezervovat zdroje, ale využívat i workflow, které umožňuje schvalovat, předávat, upozorňovat atd.

Nedílnou součástí je i kalendář, pomocí kterého budete mít přehled o všech rezervacích. Disponuje přednastavenými filtry, které zobrazí využité a volné kapacity, a tím Vám ušetří mnoho času, který byste jinak strávili prohlížením kalendářů podřízených pracovníků.

Všechny vytvořené události se propisují do všeobecně využívaného kalendáře, např. Microsoft Outlook.

 

Co se Vám může hodit:

 • notifikační emaily, které upozorní nadřízeného na nutnost schválit událost podřízenému,
 • propracované pohledy, které zajistí informovanost o využití kapacity podřízených,
 • upozornění na nedostupnost uživatele v průběhu jakékoliv rezervace (je prováděna automatická kontrola) na dostupnost účastníků a kapacit, v případě nedostupnosti je uživatel upozorněn,
 • tvorba přehledů na základě využití času a kapacit.

Systém disponuje mnoha vazbami v rámci informačního systému VERA Radnice. Mezi ty stěžejní patří vazba na cestovní příkazy, evidenci projektů, správu uživatelů aj.

 

Příklad z každodenní praxe

 1. Zaměstnanec městského úřadu je svým organizačně nadřízeným vyslán na pracovní cestu.
 2. Vedoucí vytvoří v agendě Rezervace zdrojů událost a zároveň povolí, aby pracovník na pracovní cestu vyjel (je automaticky zapsána Pracovní cesta do agendy Cestovní příkazy).
 3. Pracovník v určený den vyjede na pracovní cestu.
 4. Po návratu vyplní výkaz práce, vytvoří si vyúčtování k pracovní cestě.
 5. Následně vyúčtování cestovního příkazu schválí organizačně nadřízený, překontroluje účetní a vyúčtování uhradí přes agendu Závazky (Výdaje), tedy přes ekonomickou část informačního systému.

Všechny informace o pracovní cestě jsou navíc zobrazeny u odpovídajícího projektu v agendě Rozvojové plány a projekty, jedná se o následující údaje:

 • účastník,
 • doba strávená na služební cestě,
 • náklady na cestu,
 • další rezervace spjaté s projektem.

 

Mzdy a personální agenda

Pomocí našich partnerů zajišťujeme výpočty mezd a podporu personalistiky ve všech dalších oblastech, jedná se zejména o:

 • zpracování, výpočet, účtování mezd,
 • evidenci docházky,
 • osobní, pracovněprávní a mzdové údaje,
 • zařazení pracovníků do tarifních tabulek na základě započitatelné praxe a hlídání platového postupu,
 • správu tarifních tabulek,
 • evidenci pracovních míst,
 • sledování průběhu výběrových řízení,
 • evidenci lékařských prohlídek,
 • hodnocení pracovníků,
 • evidenci benefitů.

Všechny oblasti mají zajištěny i předpřipravené tiskové výstupy. Mzdy a personalistika jsou provázány zejména na ekonomiku a účetnictví.

 

Proč je vhodné mít personalistiku propojenou s ostatními částmi systému?

 • Máte přehledné a ucelené informace.
 • Díky vazbám si agendy předávají informace, takže minimalizujete možnost chyb, omylů a sníží se administrativa.
 • Workflow Vás upozorní na důležité věci a na nic nezapomenete.

 

Funkcionality zahrnuté v oblasti Personalistika jsou využitelné i pro všechny typy organizací. Výhoda stejného softwaru v organizaci a u zřizovatele mj. umožňuje:

 • snížení nákladů na školení
 • společnou metodiku a shodné pracovní postupy
 • minimalizaci nutné péče i souvisejících nákladů se správou systému zejména pro organizaci