Kvalita, spolehlivost, rozvoj, mobilita, integrace, komplexnost...
A co na našich IS oceníte Vy?

VERA Radnice

VERA Radnice

VERA Radnice je komplexní informační systém, který:

 • podporuje všechny procesy úřadu díky nejširšímu portfoliu agend,
 • zabývá se ekonomikou, správními a interními procesy,
 • poskytuje nástroje pro snadnou komunikaci s občanem,
 • umožňuje každému uživateli komfort práce v jednotném prostředí, kdy všechny potřebné činnosti vyřeší v rámci jedné aplikace,
 • nabízí uživatelské konfigurace, které zjednodušují a zrychlují práci v agendě.

Díky ucelenosti informačního systému odpadá starost s komunikací s více dodavateli a je zajištěna vyšší bezpečnost dat.

VERA Radnice umožňuje snadnou práci zaměstnancům i manažerům úřadu. Navíc představuje přínos i pro občany, kteří mohou komunikovat s úřadem pomocí moderních nástrojů. Zároveň zastřešuje všechny procesy, které na úřadě probíhají. Jedná se o jediný nástroj, který zajišťuje:

 • přehlednou správu financí a majetku
 • vedení správních a samosprávných agend
 • vedení spisové služby
 • efektivní řízení interních procesů 

VERA Radnice Vám navíc poskytuje:

 • manažerské pohledy na informace a procesy
 • možnost modelování, zobrazení trendů a časových řad
 • vzájemnou elektronickou komunikaci úřadu a občana
 • snadnou prezentaci dat občanovi

 

Znalost prostředí = základ kvalitního systému

IS VERA Radnice je vyvíjen ve spolupráci s úřady, což dává jistotu kvalitního a účelně vytvořeného nástroje. Na základě analýzy potřeb, možností a procesů Vašeho úřadu lze informační systém uzpůsobit, aby odpovídal představám konkrétních pracovníků, a přesto stále splňoval zákonné požadavky. Naši metodici neustále sledují českou a evropskou legislativu, aby systém odpovídal aktuálně platným zákonům či nařízením (GDPR, eIDAS aj.), a zároveň pomáhají uživatelům s její aplikací do reálné praxe.

Integrace

Interní integrace systému zajišťuje snížení chybovosti a pracnosti při jednotlivých úkonech. Data se zadávají pouze jednou a jsou k dispozici v celém systému, pouze však oprávněným uživatelům. Pracovníci tak mají k dispozici více času, který mohou využít ve prospěch občana.

VERA Radnice komunikuje se všemi státními informačními systémy. Splňuje tedy legislativu, zajišťuje komfortní zpracování dat a předává požadované výstupy uživateli rychle a přehledně.

Externí integrace systému na produkty jiných dodavatelů je zajištěna připravenými rozhraními. Pokud chcete zachovat některý z dosud užívaných produktů, nemusíte se obávat, že VERA Radnice s nimi nepůjde propojit.

Využitím IS od společnosti VERA zřizovatelem i zřizovanou organizací dochází k synergii, která zaručuje:

 • snadné sdílení dat mezi zřizovatelem a organizací,
 • eliminaci chyb při předávání dat/výkazů,
 • jednotné prostředí umožňující snížení nákladů na školení,
 • společnou metodiku a číselníky zaručující shodné pracovní postupy,
 • snadnou kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem,
 • transparentní konsolidaci,
 • odesílání výkazů zahrnující organizace na kraj nebo do státní poklady (CSÚIS),
 • možnost účtování více organizací jednou osobou pouhým přepnutím v rámci systému,
 • centrální ukládání dat na jedno zabezpečené místo,
 • minimalizaci nutné péče i souvisejících nákladů se správou systému především pro organizace.

Pro každý typ zřizované organizace je připravena nabídka agend, které podporují její konkrétní činnosti.

Technologická centra

Agendy VERA Radnice jsou využitelné i v rámci technologického centra obcí s rozšířenou působností, které slouží jako robustní, škálovatelné a rozšiřitelné HW prostředí pro zpracování potřebných aplikací. Základ představuje zejména elektronická spisová služba splňující Národní standard pro elektronické systémy spisové služby s propojením na pracovní datové úložiště ORP a garantované úložiště uzavřených spisů, které je provozováno na krajském úřadě.

Proč si nás klienti nejčastěji vybírají?

Protože díky nejširšímu portfoliu agend na trhu dokážeme pokrýt všechny jejich činnosti bez nutnosti dokupování dalšího softwaru.

Jednání s klienty pro nás nekončí prodejem. Máme nastaven systém péče o klienty a neustále s nimi komunikujeme, abychom vyřešili jejich přání a potřeby.

Portlist

Portlist platný od 1. 3. 2023


Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Prosím zadávejte pouze číslice.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Prosím zadávejte pouze číslice.
This field is mandatory.