Využití IS pro občany

Úřady krajů i ministerstev vycházejí vstříc občanům zveřejňováním nejen povinných, ale i užitečných informací.

Aby pro Vaše pracovníky byla tato práce co nejsnazší a pro občana výsledek co nejlepší, má informační systém VERA Dimenze zabudován řadu nástrojů pomocí kterých se kýžený efekt dostavuje.

Nástroje rozdělujeme podle efektu pro občana na:

  1. informativní
  2. interaktivní

 

Informativní

K zobrazení informací z informačního systému dochází např. při přenosu údajů na úřední desku či zobrazení hospodaření úřadu.  Na webové stránky se tyto informace dostanou velmi snadno, ale zároveň až po bezpečném potvrzení vybraným pracovníkem.

Stačí informace nebo dokumenty, které potřebujete zveřejnit na úřední desce, odeslat přes příslušnou aplikaci a okamžitě se zobrazí na elektronické úřední desce. Aplikace Vám také pomůže hlídat datum sejmutí z úřední desky atd.

Na podobném principu pracují i další aplikace, např. Klikací rozpočet. Pracovníkovi ke zveřejnění aktuálního rozpočtu, včetně jeho plnění, stačí potvrdit, že se má zobrazit online a data se přehrají. A občan má informace okamžitě po schválení k dispozici. Příjmy a výdaje lze proklikávat až na nastavenou úroveň. Rozpočet zahrnuje nejen aktuální rok, ale i předešlé, což umožňuje srovnávání a vyhodnocování. Veškeré výstupy se dají exportovat do běžných formátů (pdf, xlsx, docx).

 

Interaktivní

Portál občana dovoluje řešit občanům své životní situace přímo z pohodlí domova. Zjednodušuje odesílání a podávání žádostí a u každé žádosti zobrazuje stav vyřizování. Prvotním krokem je registrace (autorizace) občana na úřadě, následně už komunikace může probíhat on-line.

 

Občan na úřadě

Občan, který navštíví úřad osobně, může zaplatit všechny poplatky u jedné přepážky. Pracovník má k dispozici přehled o jeho závazcích ze všech modulů a občan tedy nemusí zbytečně obcházet jednotlivé odbory. V rámci jedné platby může uhradit poplatky i za další osoby, např. členy rodiny.

 

Údaje o hospodaření organizace, které se předávají zřizovateli, tvoří nedílnou součást povinně zveřejňovaných informací. Celý proces podpořený elektronickým předáním dat probíhá hladce, rychle a bezchybně.

V závěrečné fázi si údaje může zobrazit občan na webových stránkách, ideálně v interaktivní aplikaci jakou je Klikací rozpočet. Ta umožňuje proklikávání jednotlivých položek až na úroveň jednotlivých organizací, porovnávání údajů v letech, čerpání rozpočtu po akcích i odborech a export výstupů do běžných formátů (pdf, xlsx, docx).

V rámci aplikace lze definovat maximální detail uvedených informací. Veškeré údaje se objeví až po schválení pracovníkem, který povolí jejich přehrání na internetové stránky.