eJednání, eHlasování a eÚkoly

Plná podpora jednání v prezenční i online formě

Moderní webové aplikace pro radu, zastupitelstvo, komise a porady, které zefektivní

 • přípravu programu
 • tvorbu návrhu usnesení
 • průběh jednání a zápis
 • hlasování
 • rozdělení a kontrolu úkolů

Aplikace pracují v internetovém prohlížeči a lze je provozovat zcela nezávisle, tzn. bez jakékoliv vazby na jiný informační systém.

Jak pomáhá eJednání

 • rychlá tvorba a zpracování podkladů, sdílení, workflow
 • program i návrh usnesení z těch samých dat bez opisování
 • snadné vložení / odebrání položky usnesení, úkolu či přílohy
 • elektronické schvalování návrhu usnesení
 • online práce s dokumenty i během jednání
 • zrychlení jednání díky kvalitní elektronické přípravě, výstupy na web, intranet i elektronickou úřední desku

Jak hlasovat vzdáleně?

 • eHlasování: elektronické hlasování nezávislé na aktuální lokalitě hlasujícího
 • zobrazování hlasovací tabule v rámci aplikace
 • hlasovací zařízení: mobil, osobní počítač nebo notebook s připojením do VPN úřadu
 • online přenos výsledků hlasování na hlasovací tabuli a do zápisu
 • možnost hromadného, tajného hlasování i jmenovitých výsledků

Jak udržet pořádek v úkolech (nejenom) z jednání?

 • eÚkoly: strukturovaná evidence úkolů v rámci organizace a sledování jejich plnění
 • přidělování úkolů, zadávání termínů a priorit, delegování
 • možnost vkládat přílohy v rámci zadání i plnění úkolů
 • notifikace e-mailem, filtrování úkolů, fulltextové vyhledávání popisných dat
 • optimální doplněk k eJednání a eHlasování, díky integraci další úspora času
 • aplikace je i samostatně provozovatelná pro jakoukoliv práci s úkoly

Proces přípravy  a průběhu jednání, hlasování a zadávání úkolů

Agendy umožňují snadnou přípravu a průběh jakéhokoli v čase opakovaného jednání ve sféře soukromé i veřejné (například jednání rady a zastupitelstva). Součástí řešení jsou Workflow procesy pro tvorbu, správu, schvalování, kontrolu, vyhledávání, prezentaci a export dat. Systém podporuje automatický zápis úkolů z různých usnesení (Rady, komise, výboru) do agendy eÚkoly.
 

 

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Prosím zadávejte pouze číslice.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Prosím zadávejte pouze číslice.
This field is mandatory.
This field is mandatory.