Automatické zpracování dopravních přestupků zvýší bezpečnost ve Vašem městě 

Chcete zvýšit bezpečnost na silnicích? Chcete ochránit občany? Radary, kamery a průjezdové váhy jsou nástroji, které mohou zaznamenávat události na silnicích. Ty je pak nutné zpracovat. A právě k tomu je ideální řešení společnosti VERA, které zajišťuje splnění všech požadavků zákona a usnadňuje práci úředníkům.

Řešení IS VERA je nabízeno ve dvou variantách:

 • automatické řešení" je vhodné pro úřady, které zpracovávají nad 100 případů denně
 • poloautomatické řešení" je určeno úřadům s méně než 100 případy denně

 

Automatické řešení

Základním principem tohoto řešení je propojení elektronických prostředků detekce dopravy (radary, aktivní kamery, průjezdní váhy…) a procesního zpracování události v informačním systému VERA.

Systém je využíván především pro přestupky v dopravě typu

 • překročení povolené rychlosti (okamžité, úsekové)
 • průjezd křižovatkou na červenou
 • překročení povolené hmotnosti vozidla vč. nákladu apod.

Zpracování zjištěné události provádí

 • lustraci RZ v Centrálním registru vozidel (CRV) vedeným Ministerstvem dopravy ČR a zjištění provozovatele vozidla
 • lustraci provozovatele vozidla v ISZR a zjištění jeho adresy
 • automatické založení případu do evidence dopravních přestupků včetně založení výzvy
 • automatické založení případu včetně spisu a dokumentů ve spisové službě
 • přípravu pro tisk a odeslání dokumentu (tisk nebo soubor pro zpracování službou Hybridní pošta – tisk a rozeslání provádí Postservis České pošty)
 • hromadnou archivaci celého případu v případě úhrady
 • při nezaplacení postoupení přestupku do správního řízení
 • při opožděném zaplacení je možné vrátit provedenou úhradu a případ postoupit do správního řízení

Technické detaily zpracování

 • Základním principem je konfigurace systému dle požadavků na plně automatickou funkčnost.
 • Informace z kamerových systémů jsou ve formátu XML ukládány do adresáře.
 • IS VERA v pravidelných intervalech obsah adresáře zpracovává a validuje dodané XML soubory.
 • Podle konfigurace systému je založen přestupek, stanovena pokuta a založen spis a dokumenty ve spisové službě.
 • Konfigurace systému rovněž říká, jménem kterého referenta jsou případy řešeny a tedy jak jsou hromadně podepsány.
 • Nestandardní případy jsou odloženy a referentovi přijde notifikace. Ten poté případ buď opraví a předá opět ke zpracování, nebo případ odloží.
 • Systém umožní vyloučit z automatického zpracování vybrané RZ složek integrovaného záchranného systému.
 • V případech, kdy je přestupcem cizí státní příslušník, se případ automaticky nezpracuje a je předán k ručnímu zpracování. 

 

Poloautomatické řešení

 • Do spisové služby úřadu přichází předzpracovaná data z externího systému.
 • Vedoucí přidělí referentům jednotlivé případy. Ti je pak zpracovávají jednotlivě anebo hromadně. Následně jsou založeny přestupky v příslušné agendě.
 • Řešení je vhodné pro menší počet případů.

 

Jaké jsou tedy hlavní výhody řešení?

 • zvýšení bezpečnosti na silnicích
 • preventivní opatření a zároveň postih neukázněných řidičů
 • snížení administrativy a pracnosti řešení případů
 • eliminace chybovosti oproti ručnímu řešení
 • zvýšení počtu vyřešených případů a efektivity celého procesu
 • ošetření duplicit
 • kontrola souběhu
 • hromadné akce (odložení, uzavření spisů ve spisové službě, vložení do archivních krabic, tisk spisové obálky…)
 • zpracování probíhá v noci a nezatěžuje systém během dne
 • rychlá návratnost investice

Celé zpracování probíhá zcela automaticky a plně v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

 

Zkušenosti našich zákazníků

Dálnice D1 prochází v současné době řadou oprav, které si vynucují snížení rychlosti v inkriminovaných úsecích. V těchto místech vzniká velké množství dopravních událostí, které je nutné automaticky zpracovávat. Příkladem může být úřad ve Vlašimi, do jehož působnosti spadá jedno ze zúžení se sníženou rychlostí. V reportáži České televize je popsáno, jak řešení funguje.

O zkušenostech Ostravy s monitorováním jízdy na červenou a překročení rychlosti se dozvíte na na našich stránkách v sekci Reference.

Ve Dvoře Králové nad Labem zpracovávají zjištěné události poloautomatickým způsobem již několik let. Podívejte se na video, které je dostupné i na stránce Reference.

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.