Nejvýnosnější investicí organizace je investice do zaměstnanců.

Máte zájem vzdělávat pracovníky svého úřadu v souladu s ustanovením zákona? 

 
Naše vzdělávací programy jsou AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM VNITRA, v souladu s ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
  1. Pomohou pracovníkům úřadu proniknout hlouběji do problematiky jim svěřené agendy.
  2. Seznámí je s možnostmi efektivního využívání prostředků IT.
  3. Absolvování akreditovaného programu se dle výše úvedeného zákona započítává na základě "Osvědčení" do průběžného vzdělávání, plníte tak povinnost vzdělávat úředníky veřejné správy . 
Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými odborníky na danou problematiku a doplněny praktickými příklady užití adekvátních modulů IS VERA Radnice. Všichni účastníci obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu.
 

Hospodaření obcí

Šestidenní kurz, v němž se úředníci naučí aplikovat správné postupy při tvorbě a úpravách rozpočtu, evidence a hospodaření s majetkem a vedení rozpočtového účetnictví s využitím ekonomických a majetkových agend informačního systému VERA Radnice.
 

Procesní řízení

Čtyřdenní kurz zaměřený na principy procesního řízení, identifikaci procesů, vytváření procesní map a stanovování úloh jednotlivých zaměstnanců v těchto procesech. Kurz je doplněn praktickým nácvikem využívání adekvátních prvků IS VERA Radnice pro optimalizaci procesů na úřadě.
 

Strategické plánování

Třídenní kurz zaměřený na význam, metody a použití strategického plánování pro přípravu rozvojových dokumentů obce a práci s podpůrným SW.
 

Stavební úřad

Třídenní kurz, ve kterém se úředníci seznámí se správným postupem v průběhu řízení na Stavebních úřadech – dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; dále dle podpůrných zákonů – zejména dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Školení je zaměřeno na znalost aktuálních právních předpisů týkajících se problematiky stavebních úřadů a na aplikaci právních předpisů v praxi s využitím podpory programu Stavební úřad IS VERA Radnice.
 

Matrika

Dvoudenní kurz zaměřený na správné vedení matriční agendy dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 207/2001 Sb. k zákonu o matrikách, jménu a příjmení. Školení je zaměřeno na znalost veškerých právních předpisů, nutných k vedení matričních agend. Jako doplněk školení bývá obvykle zařazeno školení nebo prezentace programu Matrika IS VERA Radnice.
 
 
VERA, spol. s r.o. je v souladu s ustanovením §29 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků od roku 2005 akreditovanou vzdělávací společností, číslo akreditace  AK I./I-199/2005.
 
Přehled vzdělávacích programů
Hospodaření obcí číslo akreditace AK/PV-751/2011
Procesní řízení číslo akreditace AK/PV-752/2011
Strategické plánování číslo akreditace AK/PV-753/2011
Stavební úřad číslo akreditace AK/PV-378/2011
Matrika číslo akreditace AKI./PV-867/2005