Doporučení našich klientů je pro nás největší odměnou i závazkem, že nesmíme polevit v našem úsilí.

Zpět

Dačice

Ing. Karel Macků
starosta města Dačice (2014-2022)

„Všechny činnosti našeho úřadu podporujeme maximálním možným způsobem a snažíme se využít výhod plynoucích z komplexnosti systému, který provozujeme. Díky dodavateli nemusíme hlídat legislativní změny, nabízí nám školení k aktualitám a novým verzím programu. Většina pracovníků úřadu si již ani nedovede představit, že je možné pracovat bez využití informačního systému."


Dačice nasadily komplexní IS již v roce 2001 jako nástroj pokrývající všechny oblasti činnosti úřadu. V dalších letech jej doplnily o webové služby, které umožnily rychlý a operativní přístup k výstupům z některých aplikací. V rámci dalšího rozvoje došlo k upgradu spisové služby města, k dodávce a implementaci spisové služby pro organizace zřizované městem, pro obce ve správním obvodu a jejich organizace dle zájmu. Vše včetně propojení s IS datových schránek. Pro zefektivnění interních procesů byly nasazeny jak agendy eJednání a eÚkoly, které výrazně zjednodušují organizaci jednání zastupitelstva a správu úkolů, tak i Rozvojové plány a projekty, které optimalizují finanční plánování.

Jak u Vás fungoval provoz před zavedením komplexního IS?

„Je to již docela dlouhá doba, kdy jsme s VEROU začínali. Před IS VERA Radnice jsme používali systém KD Radní, který byl ještě programován v MS-DOS a zdaleka nepokrýval potřeby městského úřadu. Jinak to bylo u nás jako na mnoha jiných městech. Něco nám pokrýval software jedné firmy, něco jsme měli od druhé, hodně věcí jsme řešili Wordem a Excelem. Opakované zadávání jedněch dat, přepisování částí dokumentů, ustavičné složité dohledávání - bylo to plýtvání lidskou prací. Všechno bylo funkční – ale hodně neefektivní a umožňovalo to chybovost."

Proč jste se k rozhodli pro komplexní IS?

„I když Dačice nejsou velké město, náš úřad byl ve využívání informačních technologií vždy progresivní. Jak se to říká? Kdo chvíli stál, už stojí opodál. V oborech veřejné správy, eGovernmentu a ICT to platí dvojnásob. Vždy jsem se snažil být iniciátorem toho nového, ale člověk musí být také realizátorem a uživatelem. Musí vědět, co má od programu požadovat, a na druhé straně být i příkladem koncovým uživatelům. Musí dokázat pozitivní argumentací podpořit práci referentů, vedoucích, ale i radních a zastupitelů.  

Chtěl jsem zvýšit efektivnost práce našich zaměstnanců a využít všechny možnosti, které k tomu informační systém nabízí: jedna databáze, propojenost agend, jednotná správa software. Ve výběrovém řízení na dodávku komplexního IS zvítězila společnost VERA. Tak začala naše spolupráce, která trvá dále. Služba občanům je náročným posláním. Stále více rostou legislativní nároky na dokumentaci a práci s informacemi, stále se objevují nové potřeby. V návaznosti na to se mění a aktualizuje i náš informační systém. Využíváme jeho nové funkce a zároveň i iniciujeme, co ještě přidat, aby všem lépe sloužil."

Jak jste spokojeni s jeho funkčností?

„Systém podporuje všechny naše činnosti pro občany i vnitřní procesy úřadu. Odstranily se duplicity, snížila se chybovost a zjednodušila se naše práce. Máme víc času na naše občany."

Můžete nám zmínit některé aplikace a jejich přínos?

 

„Z těch posledních bych rád zmínil Rozvojové plány a projekty. Jejich zavedení nám zajistilo přehled o činnostech, které jsou vedeny formou projektu, nyní máme k dispozici na jednom místě ekonomická i projektová data. Nicméně nás a VERU ještě čeká dlouhá cesta k tomu, aby Rozvojové plány a procesy pokryly nejednoduchou agendu projektů.

Hodnotnou změnou, která zásadně zkrátila procesy související s přípravou jednání zastupitelstva, byla implementace agendy eJednání, která maximalizuje využití dat jak pro tvorbu návrhu usnesení, tak i programu a i zápisu z Jednání a podporuje i jeho zveřejnění na webových stránkách města včetně zajištění ochrany osobních údajů. Na ni navazuje aplikace eÚkoly, která zajišťuje kontrolu stavu úkolů a práci s nimi.

Novinkou roku 2013 bylo nasazení rozpočtového účetnictví pro Nadační fond, který založilo přibližně 28 obcí. Zpracování účetních zápisů předtím nebylo optimální, některé roky byly vedeny ručně."

Co plánujete dál?

„V uplynulých letech jsme zefektivnili práci našich úředníků. Teď chceme šetřit čas i vedení města a občanům.

Přineseme v komfortním balíčku přesně ty informace, které jsou nejvíc potřeba, a to pomocí Manažerského informačního systému, který zobrazuje data z účetnictví v rozsahu potřebném pro vedení města."

Jak hodnotí práci s IS Vaši zaměstnanci?

„V průběhu let prošla práce na našem úřadě velkými změnami. V prvním momentu jsou všechny změny těžké a někteří se instinktivně brání tomu, co neznají. Ale slovy klasika: „Člověku neschází síla, ale vůle…" - my v Dačicích máme vůli a sílu musíme najít také. A když se ohlédneme zpátky, můžeme jen konstatovat, že všechny změny nám přinesly něco pozitivního a posunuly nás o krok dál, i když to někdy nebyly kroky lehké a jednoduché. Dačice se vždy snaží využít moderní technologie pro rozvoj úřadu a dobro občanů."


Videoreference
Zkušenosti z Luhačovic se změnou informačního systému Co je důležité před změnou systému čtěte zde.
Žatec: Jak se stát moderním strážníkem za 7 dní V čem pomohla nová aplikace čtěte zde.
Aš: Jaké to je, když VERU používáme už 5 let Co přinesla implementace naleznete zde.