Software pro městskou policii

Informační systém VERA Radnice poskytuje kompletní řešení pro městskou policii. Plně podporuje novelu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích i další legislativní normy upravující její činnost. Přímé vstupy do registrů zrychlují procesy ověřování, standardizované a průběžně aktualizované číselníky přesných kvalifikací přestupkového jednání zvyšují komfort práce. Přednastavené šablony usnadňují tvorbu dokumentace a systém zajišťuje i kontrolu nad lhůtami v přestupkovém řízení. Pokud máte zájem o podrobnější informace, zde je Deset důvodů, proč městská policie potřebuje informační systém.

 

Přínosy informačního systému Městská policie VERA Radnice

 • přehledná evidence přestupků (seznam/detaily přestupků):
  • základní údaje o přestupku a pachateli
  • termíny a lhůty
  • způsob vyřízení a finanční údaje (pokuta a vedlejší výdaje)
  • svědci a poškození k danému přestupku
  • další údaje (poznámky, kontakty využití technické uzávěry atp.)
 • vyhledávání přestupků dle různých kritérií
 • napojení na Základní registry a další datové zdroje
 • řízení uživatelských práv
 • kompletní správa pokutových bloků
 • automatické vystavení plátce a předpisů k úhradě do agendy Pohledávky (Příjmy)
 • tvorba dokumentů k přestupku dle vzorů
  • výzva, úřední záznam, potvrzení, protokol, oznámení, svodka a denní hlášení
  • plná integrace na Spisovou službu
 • tisk adres na obálky
 • zobrazení přestupků v mapě (napojení na GIS), barevné odlišení podle § přestupku
 • historie a archiv přestupků
 • možná integrace na další agendy IS VERA Radnice

 

Mobilní kancelář

Mobilní kancelář je aplikace, která zajišťuje přístup k funkcím informačního systému i z mobilních zařízení (tabletů, mobilních telefonů atd.). Díky ní mohou strážníci řešit přestupek přímo v terénu, a to včetně ověřování v registrech, zaevidování přestupku i jeho vyřízení. Umožňuje:
 • záznam o přestupku včetně fotodokumentace a vložení GPS souřadnic
 • kvalifikace jednání s podporou číselníků
 • ověření totožnosti osob v ISZR
 • kontrola platnosti dokladů
 • pátrání po osobách a vozidlech
 • vyřízení přestupku v blokovém řízení
 • vystavení předpisu k úhradě – pokuty na místě nezaplacené
 • kontrola psů na ulici
 • kontrola záborů veřejného prostranství
 • podpora výkonu činnosti strážníků v sousedních obcích
 • zadávání událostí (např. komunikační poznatky a nálezy)

 

Modul Události agendy Městská policie

Modul Události prošel velkou proměnou a umožňuje z vytvořené události vygenerovat případ (přestupek) s předvyplněnými údaji o čase, místě přestupku a osobě přestupce. Je-li v události označeno více přestupců, systém vygeneruje odpovídající počet předvyplněných případů pod stejným číslem události. Naopak, z případu (přestupku) je možno vytvořit událost.

 • nová jednodušší struktura zápisu 
  • vzniku události 
  • průběhu události 
  • provedených úkonů a způsobu vyřešení události pomocí systémových a uživatelských číselníků
 • možnost přímého ověření osoby
 • možnost detailního strukturovaného zápisu 
  • kontrolovaných a ověřovaných subjektů včetně jejich rolí a subrolí v události (pro splnění povinností vyplývající ze zákona na ochranu osobních údajů)
  • nálezu věcí, RZ, dokladů, financí
  • odchytu zvířete
  • provedení kontroly na návykové látky k jednotlivým osobám
  • použití donucovacích prostředků k jednotlivým osobám a současné automatické vyrozumění osoby řídící obecní policii o použití DP
 • modul umožňuje vytváření kompletních strukturovaných svodek událostí a uživatelských detailních sestav pro vyhodnocení činnosti OP, včetně statistik MV
 • modul strukturovaně shromažďuje uložená data pro možnost vytvoření automatických dokumentů a tiskopisů

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.