Software pro městskou policii

Informační systém VERA Radnice poskytuje kompletní řešení pro městskou policii. Plně podporuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i další legislativní normy upravující její činnost. Přímé vstupy do registrů zrychlují procesy ověřování, standardizované a průběžně aktualizované číselníky přesných kvalifikací přestupkového jednání zvyšují komfort práce. Přednastavené šablony usnadňují tvorbu dokumentace a systém zajišťuje i kontrolu nad lhůtami v přestupkovém řízení. Pokud máte zájem o podrobnější informace, zde je Deset důvodů, proč městská policie potřebuje informační systém.

Pokud chcete znát zkušenosti městských strážníků ze Žatce, kteří systém používají, podívejte se na video:

 

Přínosy informačního systému Městská policie VERA Radnice

 • přehledná evidence přestupků (seznam/detaily přestupků):
  • základní údaje o přestupku a pachateli
  • termíny a lhůty
  • způsob vyřízení a finanční údaje (pokuta a vedlejší výdaje)
  • svědci a poškození k danému přestupku
  • další údaje (poznámky, kontakty využití technické uzávěry atp.)
 • vyhledávání přestupků dle různých kritérií
 • ověřování osob evidovaných u přestupku proti lokálním registrům, ISZR, ISEP, RSV, Patros, PatrMV – vše na jednom místě bez nutnosti kopírování dat
 • řízení uživatelských práv
 • komplexní podpora pro používání technického prostředku zabraňujícímu odjetí vozidla a podporu měření rychlosti (včetně automatické tvorby oznámení o projednání přestupku v blokovém řízení)
 • evidence vozidel, kol
 • automatické vystavení plátce a předpisů k úhradě do agendy Pohledávky (Příjmy)
 • automatické předání přestupku vč. příloh do správního řízení jedním klikem
 • tvorba dokumentů k přestupku dle vzorů
  • výzva, úřední záznam, potvrzení, protokol, oznámení
  • možnost automatického přidělování čísla spisu ze spisové služby úřadu
 • tisk adres na obálky
 • zobrazení přestupků v mapě (napojení na GIS)
 • evidence vydaných bloků, vybraných a odevzdaných pokut
 • historie a archiv přestupků
 • tvorba denních hlášení, svodek statistik, statistik pro MVČR, evidence úkolů
 • detailní personalistika vč. sledování lhůt platnosti certifikátů a dokladů
 • plánování směn a sledování fondu pracovní doby, zařazení pracovníků do směn, přidělené funkce, specializace pracovníků a sledování karierní historie
 • výstrojní sklad s možností tvorby automatické objednávky
 • kompletní sledování ekonomiky autoprovozu, vč. automatických připomínek blížících se lhůt (technická prohlídka, pojištění atp.)
 • kniha jízd, údržby, s možností zápisu z mobilní aplikace z vozidla
 • a další

 

Mobilní kancelář

Mobilní kancelář je aplikace, která zajišťuje přístup k funkcím informačního systému i z mobilních zařízení (tabletů, mobilních telefonů). Díky ní mohou strážníci řešit přestupek přímo v terénu, a to včetně ověřování v registrech, zaevidování přestupku i jeho vyřízení. Umožňuje:
 • záznam o přestupku včetně fotodokumentace a vložení GPS souřadnic
 • práce se sofistikovanými číselníky právních kvalifikací
 • ověření totožnosti osob v ISZR, kontrola platnosti dokladů
 • ověření osoby v ISZR pomocí QR kódu na OP
 • ověření osoby v databázi PATROS a PATRMV
 • ověření recidivy
 • vyhledání přestupku pomocí scanu QR kódu na předvolánce z mobilní tiskárny
 • pátrání po osobách a vozidlech
 • zjištění údajů o vozidle pomocí OCR, urychlení zpracování zjištěného přestupku v terénu
 • vyřízení přestupku v blokovém řízení
 • vystavení předpisu k úhradě – pokuty na místě nezaplacené
 • kontrola psů na ulici
 • kontrola záborů veřejného prostranství
 • podpora výkonu činnosti strážníků v sousedních obcích
 • zadávání událostí (např. komunikační poznatky a nálezy)
 • možnost hlasového záznamu popisu zjištěných skutečností v události
 • automatické odesílání pořízených dat na server, ochrana osobních údajů
 • a další

 

Modul Události agendy Městská policie

Modul Události umožňuje z vytvořené události vygenerovat případ (přestupek) s předvyplněnými údaji o čase, místě přestupku a osobě přestupce. Je-li v události označeno více přestupců, systém vygeneruje odpovídající počet předvyplněných případů pod stejným číslem události. Naopak, z případu (přestupku) je možno vytvořit událost.

 • jednoduchá struktura zápisu 
  • vzniku události 
  • průběhu události 
  • provedených úkonů a způsobu vyřešení události pomocí systémových a uživatelských číselníků
 • možnost přímého ověření osoby
 • možnost detailního strukturovaného zápisu 
  • kontrolovaných a ověřovaných subjektů včetně jejich rolí a subrolí v události (pro splnění povinností vyplývající ze zákona na ochranu osobních údajů)
  • nálezu věcí, RZ, dokladů, financí
  • odchytu zvířete
  • provedení kontroly na návykové látky k jednotlivým osobám
  • použití donucovacích prostředků k jednotlivým osobám a současné automatické vyrozumění osoby řídící obecní policii o použití DP
 • modul strukturovaně shromažďuje uložená data pro možnost vytvoření automatických dokumentů a tiskopisů

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.