Inovujeme veřejnou správu ve prospěch občana.

VERA, spol. s r.o.

Společnost VERA se od roku 1994 věnuje vývoji a implementaci komplexních informačních systémů pro instituce veřejné správy. Současně poskytuje celou řadu služeb, které souvisí s využíváním informačního systému. Klienti se tak mohou spolehnout, že získají nejen kvalitní informační systém, ale i kompletní podporu.

 

Rozvoj a inovace

Za dobu svého působení si firma vybudovala přední postavení na trhu, především díky informačnímu systému VERA Radnice (dříve R@dnice VERA), který využívají městské úřady, magistráty a jejich zřizované organizace. Spokojenost uživatelů tohoto systému dala podnět ke vzniku dalšího produktu, a to VERA Dimenze pro krajské úřady, ministerstva, jejich zřizované organizace a vybrané instituce veřejné správy, díky kterému VERA rozšiřuje svou působnost v rámci veřejné správy.

 

Klienti – Vy a všichni občané

Motto „Inovujeme veřejnou správu ve prospěch občana." nebere VERA na lehkou váhu. Navrhuje, radí se a vyvíjí ve spolupráci s úřady v celé České republice. Myslí i na nové technologie. Informační systémy tak poskytují maximální komfort a vyhovují požadavkům pracovníků úřadů. Ti se mohou plně věnovat své práci a pomáhat občanům.

 

Jistota

Společnost VERA garantuje svým klientům vývoj software v souladu s platnou legislativou České republiky nejméně po dobu 8 let od podpisu smlouvy. Ačkoliv by mělo jít o standard u všech firem nabízející informační systémy pro veřejnou správu, ne vždy je tomu tak.

Navíc je držitelem certifikátu ISO 9001, který zaručuje, že společnost jedná podle systému a souboru pravidel, které zabezpečí smysluplné řízení firemních činností vedoucích ke spokojenosti klienta při plnění jeho požadavků.

Dále je držitelem certifikátu ISO 27001 (Information Security Management System) pro potvrzení dlouhodobě zavedeného systému pro řízení bezpečnosti informací, čímž naplňujeme literu požadavků zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

 

Spolupráce

Každý může být nejlepší pouze v tom, čemu se skutečně věnuje. Synergie ze spolupráce společnosti VERA a partnerských, často nadnárodních firem přináší klientům špičkové řešení.

Společnost VERA je také aktivním členem ICT UNIE, která sdružuje firmy z oboru informačních technologií a elektronických komunikací a spolupracuje na rozvoji eGovernmentu.

Jak to všechno začalo

VERA, spol. s r.o. vznikla v roce 1994 spojením pracovních týmů společností VUMS SOFTWARE, a.s. Praha a Ornix, spol. s r. o. Chlumec nad Cidlinou, které pracovaly na tvorbě informačního systému RADNICE, určeného pro města a obce, již od roku 1991. Od výše uvedeného roku vlastní všechna práva k informačnímu systému, s názvem R@dnice VERA®,  společnost VERA, spol. s r.o.

 

Proč si za svého partnera nebo dodavatele vybrat právě společnost VERA?

Kvalitní, ověřené produkty Léta zkušeností hovoří sama za sebe, rádi Vám však poskytneme reference, domluvíme návštěvu přímo na úřadě, kde se na systém můžete podívat v praxi.
Proklientský přístup S našimi klienty probíráme a řešíme jejich nápady a připomínky, jsou pro nás inspirací a hnacím motorem.
Tradice a inovace Zdánlivě dvě protichůdné veličiny, na tradici stavíme a s inovací k řešením přistupujeme.
Odbornost a know-how Zaměřujeme se pouze na veřejnou správu, tudíž problematiku naši lidé skutečně znají a dokáží své zkušenosti využít k Vašemu prospěchu.
Služby a servis Celá řada poskytovaných služeb zaručí, že Vám informační systém bude opravdu sloužit a plnit vaše očekávání bez zbytečných starostí.
Smluvní vztahy Jednáme fér, veškerá naše komunikace a smluvní vztahy jsou transparentní a korektní.
Regionální dostupnost Pobočky máme umístěné napříč celou Českou republikou, jsme připraveni Vám poskytnout servis či školení na Vašem pracovišti.