Neustálý rozvoj zaměstnanců je předpokladem pro úspěch firmy.

Vzdělávání zaměstnanců podpořené z EFS

VERA spol. s r.o. úspěšně realizuje od ledna 2020 po dobu 24 měsíců rozsáhlý vzdělávací projekt podporovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci výzvy 97 Operačního programu Zaměstnanost.  Projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012009 se zúčastňují odborní pracovníci od programátorů přes pracovníky služeb až po projektové manažery a obchodníky. Vzdělávání je zaměřeno na potřeby zaměstnanců na jednotlivých pozicích, tedy například na specifické IT znalosti, projektové řízení, prezentační dovednosti a IT bezpečnost.