Inovujeme veřejnou správu ve prospěch občana.

Naše vize

Chceme být nejúspěšnější ryze českou firmou ve svém oboru, která nabízí komplexní informační systémy a související služby, které vedou k dlouhodobě úspěšnému rozvoji veřejné správy a jejích subjektů. Naše řešení posílí image veřejné správy i v očích občanů.

 

Naše poslání

Dodáváním inovačních řešení založených na informačních a komunikačních technologiích zlepšujeme životy občanů a podnikatelů a přispíváme k pokroku ve společnosti.

Klientům radíme v oblasti čerpání prostředků z veřejných rozpočtů, které musí být maximálně efektivní a účelné.

Rosteme s každým úspěchem našich klientů a neustále pracujeme na tom, aby se jim s námi příjemně komunikovalo a byli spokojení.

 

Kdo to zajistí

O maximální spokojenost klientů se stará přes 70 zaměstnanců, kteří pracují pod vedením zkušených manažerů a odborníků ve své profesi.

 

Ing. Jiří Matoušek
Managing Director
Vystudoval ČVUT a začínal jako operátor sálového počítače, programátor a později systémový administrátor v ČSAD. V roce 1991 založil společně s Karlem Honcem a Miroslavou Vošoustovou firmu, která se o dva roky později transformovala ve společnost VERA. Kromě pozice jednatele zastává od počátku i roli garanta technologického rozvoje společnosti.

Miroslava Vošoustová
Expert Advisor
Na počátku své kariéry zkombinovala odborné studium na ekonomické škole se zaměřením na programování s praxí operátora sálového počítače. Později působila jako programátor v PVT a na závodě výpočetní techniky v ČSAD. Jako spoluzakladatelka a spolumajitelka společnosti VERA zastávala různé řídící pozice. V posledních letech se věnuje marketingu, obchodu a strategickému směřování firmy.

Mgr. Jan Hodač
Sales Director
Po vystudování politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyučoval na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se věnoval rozpočtu, jednotlivým politikám Evropské unie a makroekonomické struktuře jejích členů. Následně působil na Magistrátu hl. m. Prahy a na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ve společnosti VERA pracoval nejprve jako Business Development Director a nyní řídí celé obchodní oddělení.

Ing. Aneta Blümlová
Marketing Director
Během studia Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pracovala v produkci České televize, kde zastřešovala výrobu mnoha pořadů a dokumentů. Po několika letech se přesunula do oblasti marketingu v mezinárodní IT firmě. Ve společnosti VERA začínala jako Marketing Manager a nyní řídí marketingové oddělení.

Ing. Adam Kožina
Customer Services Director
Magisterský obor Finance vystudoval na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Ve společnosti VERA začínal jako konzultant, postupně zvyšoval svou odbornou kvalifikaci a působil jako metodik. Později se stal produktovým manažerem a zastřešoval celou oblast ekonomiky. V současnosti je ředitelem oddělení péče o zákazníky a rozvoj produktu.

Mgr. Ota Kubinec
Quality Manager
Vystudoval Filosofickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pracoval v ekologickém Hnutí DUHA na pozici ředitele individuálního fundraisingu, kde po šesti letech přijal i nabídku vedení oddělení Propagace (PR a mediální práce) a publikací. V pozici Quality Managera dbá na neustálé zlepšování interních procesů a kvality ve firmě.