Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

VERA na Celostátním setkání městské policie

Dnešní den probíhá v Brně Celostátní setkání zástupců městské a obecní policie. VERA se na této prestižní akci představuje prezentací "Není té administrativy už trochu moc?". Metodici VERA  Mgr. Vít Cvrček a Pavel Štěpánek, DiS., ve svém příspěvku představí jak  povinnosti, které plynou městské policii z nové legislativy, tak i nástroje pro jejich naplnění v rámci informačního systému VERA Radnice.

V příštích měsících nabude účinnosti řada nových povinností, definovaných národní a unijní legislativou pro orgány veřejné moci. Mnohé z nově definovaných administrativních povinností se týkají i obecních policií. Reálně hrozí, že bez dostatečné míry informační podpory dojde k výraznému nárůstu administrativní náročnosti procesů obecní policie provázenému potenciálními riziky zejména v oblasti ochrany osobních údajů. Je proto nutné počítat i s dostatečným rozsahem profesní přípravy strážníků na výkon nových činností.

Bližší informace o software pro městskou policii naleznete zde a  zde se můžete podrobněji podívat na důvody, proč je dnes i v této oblasti nutný informační systém.