Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

V Jihlavě zpracovávají přestupky automatizovaně

Doby, kdy se hříšníci letící po dálnici stopadesátkou mohli spoléhat, že je "nechytí", jsou již nenávratně pryč. Dnes chrání naši bezpečnost automatizované systémy. Jeden takový pořídila i Jihlava.

Jak funguje?

Radary jsou umístěny v zúžení na D1, kde je snížena povolená rychlost. Jakmile zaznamenají událost, informace o ní uloží do souboru, který zašlou do adresáře na Magistrátu města Jihlavy. Tam je ve spisové službě informačního systému VERA Radnice založen dokument a spis a ze souboru založen a naplněn případ. Systém automatizovaně ověří data v základních registrech, v Centrálním registru vozidel a následně vygeneruje výzvu. Tu uloží do Podpisové knihy, kde jsou dokumenty hromadně elektronicky podepsány. Odeslání výzvy probíhá Hybridní poštou nebo Dopisem online.

V případě dílčího nezpracování automatem je případ přeřazen k ručnímu zpracování do agendy Přestupkové řízení a je možné jej dokončit hromadně po ručním doplnění chybějících informací.

Celý proces je bezpečnostně ošetřen, protokolován a přenosy jsou šifrovány.

Média informují

O zpracování přestupků v Jihlavě informovaly všechny české velké televizní stanice. Podívejte se na reportáž České televize, kde je celý proces popsán.

 

Informační systém VERA Radnice zajišťuje maximální automatizaci zpracování přestupků, čímž pomáhá zvýšit bezpečnost na silnicích a zároveň minimalizuje administrativní zátěž referentů. Dle zkušeností ostatních měst se investice do něj rychle vracejí a zklidňuje se doprava v měřeném úseku.