Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Udělejte, co lidé ocení: Velké Opatovice plné radosti

Podzimní počasí nás přivítalo v příspěvkové organizaci Paprsek, která v domově poskytuje služby sociální péče více než 100 klientům se zdravotním postižením a zároveň službu chráněného bydlení. Zavítali jsme k nim v rámci projektu „Udělejte, co lidé ocení!", který přináší dětem a seniorům radost, aby mohli alespoň na chvíli zapomenout na své všední starosti či nemoci.

   

Zleva: klienti Paprsku, úvodní slovo starostky společně s ředitelkou domova a zástupkyní VERA, kapela Moraváci

Do projektu zařízení přihlásila starostka Velkých Opatovic, Ing. Kateřina Gerbrichová, která se akce spolu s místostarostou Jaroslavem Bártou zúčastnila. Slavnostně jsme přestřihli mašli a společně tak oficiálně otevřeli zoo koutek, na který společnost VERA finančně přispěla. Je tvořen čtyřmi ovcemi, které mají k dispozici krásné kryté zázemí a v budoucnu i dostatek plochy pro pastvu. Během zimního období však využijí krmivo a pamlsky, které VERA věnovala. Zoo koutek vznikl zejména díky ředitelce organizace, Bc. Marii Wetterové, která zároveň pozvala místního faráře, aby ovcím požehnal. Pro klienty nebudou sloužit jen jako rozptýlení, ale plánuje se jejich využití i pro terapeutické účely.

  

Zleva: slavnostní otevření zoo koutku, požehnání farářem, ovce se budou využívat také k terapiím

V další části programu jsme pro účastníky připravili vítanou zábavu – poslech dechovky. Ovšem nezůstalo jen u něj a parket se bleskurychle zaplnil. Kapela Moraváci udělala opravdovou radost. Tu ředitelka podpořila tím, že si každý klient mohl dát oblíbený párek s pečivem a pivo nebo limonádu. Pošmourné počasí tak bylo rázem zapomenuto a Velké Opatovice ovládla pozitivní nálada, se kterou si klienti celé odpoledne užili.

Pokud byste chtěli podobnou akci uspořádat u Vás, neváhejte a přihlaste se do 30. září 2017. Všechny podrobnosti a přihlašovací formulář naleznete na našich stránkách. Děkujeme také mediálnímu partnerovi projektu, časopisu Moderní obec, v jehož nejbližším vydání si o akci přečtete.