Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Udělejte, co lidé ocení!

Letošní kampaň společnosti VERA nese název „Udělejte, co lidé ocení!". V rámci tohoto motta se VERA rozhodla udělat radost dětem a seniorům, a to společně s vydavatelstvím Profi Press, v jehož portfoliu je rovněž časopis Moderní obec.

 

Jak budeme pomáhat?

„Ve spolupráci s městy chceme dělat věci, které lidé skutečně ocení, a to nejen v oblasti softwaru. Mezi námi je stále mnoho těch, kteří svou situaci, v níž se nacházejí, z nejrůznějších důvodů nedokáží sami aktivně ovlivnit. Chceme proto navštívit dětské domovy, nemocnice nebo domovy seniorů a alespoň částečně pomoci jejich klientům. Věříme, že radost a smích jsou těmi nejlepšími léky na každodenní starosti i nemoci," říká Miroslava Vošoustová, marketingová ředitelka společnosti VERA.

Během návštěvy děti obdrží dárečky a o zábavu se jim postará klaun. Naopak seniorům zase zpestří čas hudební vystoupení a později i darované knížky či křížovky. Klienti domovů pro seniory jistě při těchto setkáních ocení také možnost popovídat si s představiteli svého města. Místní komunální politici nejlépe znají situaci ve své obci či ve svém městě, a proto mohou nejlépe navrhnout zařízení, v němž by bylo vhodné pomoci.

„Rozhodli jsme se do projektu společnosti VERA zapojit, protože může být inspirací pro ostatní firmy, stejně jako pro každého občana v soukromém životě. Tento projekt také pomáhá sbližování lidí na komunitní úrovni," říká Ivan Ryšavý, šéfredaktor Moderní obce, „a máme v tom plnou podporu i našeho vydavatelství Profi Press s. r. o."

 

Jak udělat radost vašim obyvatelům?

„Primátor, jeho náměstek, starosta, místostarosta či tajemník jsou jediné osoby, které mohou zařízení v obci či městě do projektu přihlásit. Na internetových stránkách https://www.vera.cz/pomahame vyplní základní údaje a důvod, proč právě tam bychom měli přijet," dodává Miroslava Vošoustová. Žádosti je možné podávat průběžně od 1. března do 15. listopadu letošního roku.

Během roku bude vybráno několik měst, jejichž zařízení navštíví zástupci společnosti VERA a vydavatelství Profi Press společně s přihlašovateli. Každé město nebo obec může přihlásit pouze jedno zařízení. Jeho zřizovatel není pro akci podstatný, pouze musí být ze strany města či obce zajištěna možnost společné návštěvy. I vzhledem k možnosti osobního kontaktu budou preferovány skupiny přibližně do třiceti dětí nebo seniorů. Přihlásit se můžete již nyní. Jak Miroslava Vošoustová doporučuje, určitě je v žádosti vhodné věnovat zvláštní pozornost poli „Proč doporučujete organizaci navštívit". Jde totiž o stěžejní informaci, na jejímž základě bude probíhat výběr navštívených zařízení.

Po odeslání formuláře žadateli přijde automatický potvrzovací e-mail o přijetí přihlášky. Budou-li navržené dětské domovy, nemocnice či domovy pro seniory vybrány, ozve se žadateli zástupce společnosti VERA a domluví další postup.

 

Závěrem

„Brzy se v Moderní obci dočtete, kam jsme spolu se zástupci společnosti VERA přijeli na první návštěvu," uzavírá šéfredaktor Ivan Ryšavý. „Je totiž čas udělat něco, co lidé ocení."