Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Strážníci už nemusí zdlouhavě vypisovat

Po strážnících obecních a městských policií jsou čím dál víc vyžadovány přesné informace o jejich činnosti. Starostové a zastupitelé měst a obcí potřebují různé statistiky a výkazy.  Strážníci  zjišťují závady, odchytávají psy, přebírají od občanů poznatky, stížnosti, nálezy, dohlížejí na přechodech, provádějí preventivní akce... Jejich aktivity jsou pestré a běžný občan je málokdy zaregistruje.  Aby bylo možné tyto činnosti podchytit, zpracovat do statistik a vykázat, VERA výrazně upgradovala modul Události agendy Městská policie

Záznam činnosti jednoduše a rychle

Nyní je možné jednoduše zaznamenat veškerou činnost městské policie bez zdlouhavého vypisování. Výběr činnosti z číselníků zajistí, že strážníci mohou jednoduše zaznamenat své aktivity s přesnými adresními údaji a fotodokumentací. Velkým přínosem nového modulu je jeho přímé, navazující propojení na přestupkovou agendu. Z přijaté a zaznamenané události lze plynule přejít k zápisu přestupku. Přestupek je již předvyplněn údaji z události – osobami, adresními údaji, provedenými úkony. 

Ověřování

Současná legislativa vyžaduje, aby informace o osobách (subjektech), se kterými strážníci v rámci plnění úkolů obecní policie jednají, byly přesné a hlavně ověřené proti registru obyvatel a dalším datovým zdrojům. Proto je nově do modulu zapracovaná možnost provést zápis všech osob evidovaných v rámci události, přiřknout jim jejich roli v události (svědek, přestupce, majitel věci apod.) a ověřit je v Základních registrech včetně převzetí zjištěných údajů. Po spuštění kompozitních služeb ZR se v této části modulu strážníci o osobě dozvědí všechny údaje tak, jak jsou specifikovány v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii v §11a, včetně ověření svéprávnosti subjektu. Modul je připraven na komunikaci s registrem přestupků.
Třešničkou na dortu nového modulu Události je automatické odesílání e-mailové nebo SMS zprávy osobě řídící obecní policii. A to nejen o použití donucovacích prostředků, ale i o zaznamenané události (hromadná havárie, živelná pohroma, zadržení pachatele TČ apod.) vybrané strážníkem či operačním. 
Vzhledem k tomu, že nový modul obsahuje velké množství uživatelských nastavení, možností práce s úpravou číselníků a zcela novou strukturu zápisu dat, doporučujeme absolvovat rozdílové školení pro strážníky.

Novinky v upraveném modulu Události agendy Městská policie VERA Radnice

Upravený modul Události v agendě Městská policie umožňuje z vytvořené události vygenerovat případ (přestupek) s předvyplněnými údaji o čase, místě přestupku a osobě přestupce. Je-li v události označeno více přestupců, systém vygeneruje odpovídající počet předvyplněných případů pod stejným číslem události. Naopak, z případu (přestupku) je možno vytvořit událost.

 • nová, jednodušší struktura zápisu 
  • vzniku události 
  • průběhu události 
  • provedených úkonů a způsobu vyřešení události pomocí systémových a uživatelských číselníků
 • možnost přímého ověření osoby
 • možnost detailního strukturovaného zápisu 
  • kontrolovaných a ověřovaných subjektů včetně jejich rolí a subrolí v události (pro splnění povinností vyplývajících ze zákona na ochranu osobních údajů)
  • nálezu věcí, RZ, dokladů, financí
  • odchytu zvířete
  • provedení kontroly na návykové látky k jednotlivým osobám
  • použití donucovacích prostředků k jednotlivým osobám a současné automatické vyrozumění osoby řídící obecní policii o použití DP
 • modul umožňuje vytváření kompletních strukturovaných svodek událostí a uživatelských detailních sestav pro vyhodnocení činnosti OP, včetně statistik MV
 • modul strukturovaně shromažďuje uložená data pro možnost vytvoření automatických dokumentů a tiskopisů

Další podrobnosti o softwaru pro městskou policii naleznete zde.