Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Rozšiřujeme akreditované programy

Podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků (ÚSC) mají referenti ÚSC povinnost průběžně se vzdělávat a zvyšovat svou odbornost v rozsahu nejméně 18 dní každé tří roky. Na splnění povinnosti se započítávají pouze vzdělávací programy akreditované Ministerstvem Vnitra ČR.

Společnost VERA otevřela dva nové kurzy a nyní nabízí již 9 takových programů, které Vám nejenom pomohou splnit zákonnou povinnost, ale také umožní zvýšit produktivitu práce. Ovlivní i spokojenost zaměstnanců, protože jim pomohou vykonávat svoji práci jednodušeji a snadněji. Ve všech programech je vyčleněn dostatečný čas na praktické ukázky, dotazy a vzájemnou diskusi účastníků.

Akreditované programy společnosti VERA, které jsou prováděné se softwarovou podporou modulů IS VERA Radnice:

  • Majetek I
  • Majetek II.
  • Hospodaření obcí (zahrnuje účetnictví, rozpočet a další…)
  • Matrika
  • Procesní řízení (obsahuje mj. podporu pomocí spisové služba nebo eJednání…)
  • Strategické plánování
  • Nájemné a vyúčtování služeb
  • Základní registry v praxi
  • Příprava a organizace voleb

V rámci kurzu Majetek I. si úředníci ÚSC připomenou zákonné úpravy týkající se majetku obce a celý proces evidence movitého i nemovitého majetku. Tento proces zahrnuje pořízení karty majetku, jeho správné zatřídění a zaúčtování, inventarizaci a pohyby majetku až po jeho konečné vyřazení. Obsahem kurzu jsou i hromadné akce, tiskové výstupy a závěrky. 

Majetek II. je zaměřen na problematiku odpisů. Týká se správného zatřídění majetku pro účely odpisů, nastavení údajů pro výpočet odpisů, výpočtu odpisových plánů, výpočtu měsíčních a ročních odpisů, měsíčních a ročních závěrek. Další část je určena pro účtování majetkových pohybů a odpisů vč. rozpuštění transferů. S tím souvisí nastavení typů účtování pro majetkové pohyby a odpisy. Probrány budou i různé varianty úbytků a vyřazení majetku. Pozornost bude věnována jednotlivým typům majetku vč. pozemků. 

 

Máte zájem o naše vzdělávací programy? Chybí vám v nabídce nějaký další kurz? Není problém jej zajistit. Máte dotazy k obsahu akreditovaných školení? Preferujete individuální konzultaci s možností řešení vašich konkrétních potřeb u vás na úřadě osobně nebo vzdálenou formou? Napište nám na skoleni@vera.cz.

Nabídku školení sledujte na našich webových stránkách.