Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Pracovní snídaně na téma Dopis OnLine konverzní pošta

Koncem září pořádala Česká pošta s.p. divize Postservis dvakrát pracovní snídani na téma Konverzní pošta.  Jejich účelem bylo seznámit zákazníky s novou službou určenou pro orgány veřejné moci. Obou setkání se zúčastnila i VERA, aby prezentovala funkční řešení napojení systému VERA Radnice na rozhraní Postservis.

Zástupci vedení České pošty s.p. a pracovníci divize Postservis prezentovali službu Dopis OnLine konverzní pošta, jako další krok, přispívající k postupné digitalizaci státní správy. Zákazníci z řad orgánů veřejné správy mají možnost na základě veřejnoprávní smlouvy s poskytovatelem zmíněné služby využívat pohodlné vypravení dokumentů v digitální formě, které jsou následně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy převedeny do formy listinné a je zajištěna distribuce ke koncovým zákazníkům v podobě klasické listovní zásilky, obsahující originál dokumentu opatřený doložkou o provedení autorizované konverze z formy digitální do formy listinné.

Vedle představení stávajícího řešení Dopis OnLine konverzní pošty deklarovala Česká pošta i další rozšiřování, a to zejména v oblasti vyhodnocování zásilek a digitalizace dodejek. Chystaným rozšířením bude autorizovaná konverze dodejek, která se tak stane originálním dokladem v digitální formě.

Zástupci naší společnosti přítomné seznámili s principem přípravy, odesílání a sledování zásilek vypravovaných konverzní poštou. VERA je i dle slov zástupců České pošty jedním z prvních dodavatelů IS pro OVM, který nabízejí plné funkční řešení napojení na služby Dopis OnLine i Dopis OnLine konverzní pošta.

Jak zasílat z VERA Radnice digitální dokumenty v listinné formě jsme psali zde.