Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Dopis Online – Hromadná konverzní pošta

Fungujete digitálně, ale někdy potřebujete zasílat určité typy dokumentů v listinné formě? Připravili jsme pro Vás řešení, které zachovává výhody digitálního zpracování, nezatěžuje Vás „papírováním" a přesto umožní doručit adresátům analogové dokumenty.

Řešení je zajištěno novým způsobem vypravení zásilek, vznikajících v eSSL nebo jednotlivých agendách IS VERA Radnice, a to prostřednictvím tzv. Hromadné konverzní pošty (HKP). Jedná se o rozšíření a doplnění stávajících služeb Dopis Online, poskytovaných divizí Postservis České pošty s.p.

Jak to probíhá?

Referent vytvoří dokument ve VERA Radnici, vybere seznam adresátů a vypraví jej způsobem „Dopis online – konverze". Na pracovišti Postservisu České pošty je provedena autorizovaná konverze z moci úřední. Tím vznikne plnohodnotný stejnopis dokumentu v listinné formě, opatřený konverzní doložkou dle platné legislativy s údaji o ověření elektronických podpisů, pečetí a časových razítek. Dále pošta zajistí tisk, kompletace a odeslání. Adresát obdrží klasickou listovní poštovní zásilku s originálem dokumentu v analogové formě.

Toto je popis procesu

Umíme i podpis, razítko a dodejky

Nový způsob vypravení výrazně rozšiřuje okruh dokumentů, které lze tímto moderním způsobem doručovat. Prostřednictvím Hromadné konverzní pošty je tak možné vypravovat a doručovat originály dokumentů, které vyžadují v analogové formě vlastnoruční podpis oprávněné úřední osoby a otisk razítka organizace.

Jako doplňkovou službu České pošty lze zvolit archivaci Dodejek/Zásilek. Ta zajistí odeslání skenované Dodejky/Zásilky do spisové služby a její zpracování a přiřazení k odpovídajícímu vypravení dokumentu v SSL nebo agendě ISVR.

Pro více podrobností řešení Dopis Online a jeho možnostech neváhejte kontaktovat obchodního zástupce VERA.