Doporučení našich klientů je pro nás největší odměnou i závazkem, že nesmíme polevit v našem úsilí.

Ing. Radek Doležel
zastupitel města Holešov

„Když se naskytla možnost použít dotační prostředky, využili jsme dané situace a od 1. července 2015 spustili digitalizaci dokumentů ve spisové službě. Velkým motorem bylo zajištění snazší dostupnosti dokumentů a sdílení jednotlivých dokumentů, a to jak u jednotlivých odborů, tak i přímo u vedení města."

Celý text »

Ing. Bohumil Komínek
radní města Jindřichův Hradec

„Jednotné účetnictví a evidence majetku námi zřizovaných organizací nám ulehčila práci, máme o všem přehled a snadno provádíme kontrolu. Pro evidenci majetku naše školy, školky a městská knihovna využívaly různé programy. Rozhodli jsme se vše sjednotit pod jeden informační systém, aby byly jednotné výstupy a snadnější kontrola údajů. "

Celý text »
Videoreference
Zkušenosti z Luhačovic se změnou informačního systému
Žatec: Jak se stát moderním strážníkem za 7 dní
Aš: Jaké to je, když VERU používáme už 5 let
Naši zákazníci