Doporučení našich klientů je pro nás největší odměnou i závazkem, že nesmíme polevit v našem úsilí.

Ing. Marcela Česáková, MPA
tajemnice MěÚ Nový Bydžov

„Považuji duplicitní zpracování za zbytečné.  Myslím, že je třeba převést data, vyškolit lidi a má se začít fungovat hned v novém systému. Duplicitní zpracování jenom oddaluje reálné zavedení toho nového. "

Celý text »

Bc. Radek Süss 
vedoucí kanceláře starosty města Přeštice

„Rozvoj systému je nekončící proces, který vyžaduje symbiózu mezi zákazníkem a dodavatelem. Díky dobrým vztahům, které s VEROU máme, se nám daří IS rozvíjet tak, aby dobře sloužil nám i občanům."

Celý text »

Ing. Jan Tůma, MPA
tajemník MěÚ Vimperk

„Důležité je pracovat moderně a využívat všechny dostupné nástroje."

Celý text »
Videoreference
Zkušenosti z Luhačovic se změnou informačního systému Co je důležité před změnou systému čtěte zde.
Žatec: Jak se stát moderním strážníkem za 7 dní V čem pomohla nová aplikace čtěte zde.
Aš: Jaké to je, když VERU používáme už 5 let Co přinesla implementace naleznete zde.