Doporučení našich klientů je pro nás největší odměnou i závazkem, že nesmíme polevit v našem úsilí.

Zpět

Děčín, p. Zajíček

Ing. Jaromír Zajíček, MPA
tajemník Magistrátu města Děčín

„Máme jistotu, že splňujeme legislativu a přitom můžeme využívat napojení na další dílčí systémy, které používáme."


Magistrát města Děčín využívá jak ekonomické, tak i správní agendy IS VERA Radnice.  Nadstavbu tvoří napojení na IS ZR a Manažerský informační systém. Součástí systému jsou i aplikace pro Městskou policii, která využívá propojení do modulů a registrů Magistrátu. Děčín patří mezi dlouhodobé zákazníky společnosti VERA.

Jak hodnotíte informační systém VERA Radnice?

„S firmou VERA spolupracujeme na budování informačního systému již dlouhou řadu let. Než jsem nastoupil na pozici tajemníka Magistrátu města Děčín, pracoval jsem v soukromém sektoru. Mám zkušenost s velkými informačními systémy, které jsou využívány ve výrobních podnicích či v bankovním sektoru. Od začátku mého působení na Magistrátě jsem chtěl obdobný informační systém i pro úřad. Postupem času jsem pochopil, že veřejná správa, potažmo samospráva, má natolik odlišná pravidla fungování, že obdobné řešení by nepřinášelo požadovaný efekt, a to i vzhledem k vynaloženým nákladům. Avšak důležitou funkčností, kterou od informačního systému požaduji, je jeho provázanost umožňující maximální efektivnost práce, což pro mě znamená, že data se do systému zadávají pouze jednou a všechny další operace se vždy dělají pouze nad unikátními daty (dokumenty apod.). Jsem rád, že v současné době takový informační systém máme, rozvíjíme ho a také využíváme možnosti prezentace dat ze systému ať už pro interní potřebu, nebo například i pro občana."

Jak jste spokojeni s funkčností systému?

„O informační systém se stará Ing. Kejzlar, společně pak řešíme rozvoj a novinky. Z pozice manažera si cením toho, že nemusím řešit žádné stížnosti, naopak se ke mně dostávají pozitivní reakce."

Které vlastnosti IS považujete za nejpřínosnější?

„Já osobně nejvíce oceňuji to, že se minimalizuje množství ruční práce, že díky informačnímu systému běží celá řada procesů, plně automaticky. Procesní řízení je oblast, která nás dlouhodobě zajímá, snažíme se v ní zlepšovat, a proto postupně budujeme nástroje, které nás v naší snaze podpoří. Systém VERA Radnice určitě k takovým nástrojům patří."


Videoreference
Zkušenosti z Luhačovic se změnou informačního systému
Žatec: Jak se stát moderním strážníkem za 7 dní
Aš: Jaké to je, když VERU používáme už 5 let
Naši zákazníci