MIS - Manažerský informační systém 

aneb Základní manažerský nástroj, bez kterého se neobejdete

 

Agendy vašeho informačního systému obsahují obrovské množství dat. Snadné a rychlé sledování ekonomických ukazatelů, které je nezbytné pro efektivní řízení úřadu, Vám poskytne Manažerský informační systém, který je k dispozici i na chytrých zařízeních.

Pomocí MISu budete mít vždy a všude přehled o aktuálním čerpání rozpočtu, nákladech, výnosech, pohledávkách, závazcích a stavech na bankovních účtech. Systém nenabízí jen prosté sestavy plné údajů, ale i analýzy, které můžete interaktivně rozklikávat. Zobrazuje agregované údaje a následně Vám umožní rozpad dle Vašich potřeb, třeba až na samotný doklad.

Nízká cena řešení je zajištěna použitím open source nástroje, takže neplatíte za licence produktů dalším dodavatelům. Zpracování dat je zabezpečené a přístupy jsou řízeny systém uživatelských oprávnění.

 

Jak MIS funguje?

Chcete zjistit, jak vypadá čerpání rozpočtu, např. na rekonstrukci městské knihovny?

Není nic jednoduššího, než si vybrat analýzu Čerpání rozpočtu dle akcí, dále kliknout na městskou knihovnu a můžete sledovat schválený a upravený rozpočet i skutečnost.

Zajímá Vás, proč má odbor správy majetku tak vysoké výdaje?

Vyberte si Čerpání rozpočtu dle odborů a MIS Vám zobrazí všechny výdajové položky rozpočtu. Když Vás někde překvapí vysoký rozdíl mezi plánem a skutečností, stačí rozkliknout položku a uvidíte faktury, které byly proplaceny v rámci zvolené položky.

Potřebujete rychle zjistit, kdo Vám nezaplatil faktury v termínu?

Pomohou Vám analýzy pohledávek v MIS. Dále máte samozřejmě k dispozici i analýzy závazků nebo aktuální stav bankovních účtů.

 

Máte zájem o více informací?

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Prosím napište nám.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Prosím zadávejte pouze číslice.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Prosím zadávejte pouze číslice.
This field is mandatory.