Informace o zpracování osobních údajů

Společnost VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná 2, Praha 6, 160 00, IČ: 62587978, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34140 informuje o zpracování osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Společnost VERA zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Jméno, příjmení, titul, funkce, název odboru či oddělení, název úřadu/firmy, e-mail, telefonní kontakt.
  • Fotografie, audio a video záznamy pořízené společností VERA nebo jí pověřenými osobami.
  • Identifikační a kontaktní údaje dodavatelů, smluvní podmínky dodavatelů.
  • Cookies (využívající IP adresu).

Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním právní, smluvní povinnosti společnosti VERA, oprávněného zájmu společnosti VERA nebo souhlasu subjektu údajů. Informace jsme získali přímo od Vás nebo z veřejně dostupných zdrojů. Nastavení cookies můžete provést ve svém prohlížeči.

 

K čemu jsou využívány?

Údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání elektronického zpravodaje, nabídek školení, pozvánek na akce a konference a zasílání marketingových informací. Můžeme Vám také zasílat provozní a obchodní informace a důležitá oznámení.

Fotografie, audio a videozáznamy budou zpracovávány v případě udělení souhlasu za účelem prezentace společnosti VERA a jejích aktivit.

Cookies jsou využívány k poskytování služeb a měření návštěvnosti webových stránek, dále k vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, a to v anonymizované podobě. Dále slouží k zajištění fungování webových stránek.

Osobní údaje mohou být využívání k plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

 

Jak dlouho je zpracováváme?

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smluvní, právní povinnosti či platnosti souhlasu. V případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu budou údaje zpracovávány po dobu, po kterou trvá pracovní, obchodní nebo jiný poměr subjektu údajů se zákazníkem VERA nebo po dobu 3 let, když se uplatní lhůta delší. Fotografie, audio a video záznamy budou zpracovávány po dobu 8 let.

Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Platnost jednotlivých cookies můžete nalézt přímo v prohlížeči u konkrétní webové stránky.

 

Kdo s Vašimi osobními údaji může přijít do kontaktu?

Zpracovávání osobních údajů je prováděno společností VERA, osobní údaje však pro společnost VERA mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: společnosti zajišťující distribuci e-mailů.

Cookies mohou zpracovávat společnosti poskytující nástroje pro zajištění fungování webu, měření návštěvnosti a vytváření statistik, zejména Google Ireland Limited provozující službu Google Analytics.

Případnými příjemci osobních údajů mohou být: marketingové agentury, agentury provádějící průzkumy, fotografové, kameramani, grafici, tiskárny, vydavatelé tištěných publikací, správci webových stránek, společnosti podílející se na organizaci školení, konferencí a obdobných akcí, partnerské společnosti spolupracující v oblasti produktu a služeb se společností VERA, zákazníci společnosti VERA, auditoři, finanční správa.

 

Jaká máte práva?

Nezapomeňte, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte také právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vznést námitku proti zpracování údajů nebo po nás požadovat opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.