Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Bezpečnost města nejsou jen kvalifikovaní strážníci a kamerové systémy - 2. část

Druhá část: Na služebně Minule jsme psali, že software má pomáhat strážníkům nejen přímo v terénu, ale i při zpracování další administrativy na služebně nebo chcete-li v kanceláři....

Dolní Lutyně: Modernizaci nezastaví ani covid

Pandemie přinesla veřejné správě řadu nových podnětů k řešení, ale samozřejmě stávající funkce a povinnosti městům a obcím zůstaly. Dolní Lutyně se nedala odradit covidem a přistoupila...

Bezpečnost města nejsou jen kvalifikovaní strážníci a kamerové systémy - 1. část

První část: V terénu Na zastupitelstvech se často diskutuje o bezpečnosti, situační prevenci kriminality, sociálně patologických jevech nebo predikci přestupkového jednání a trestných činů....

Nová verze Národního archivního portálu

Připravuje se nová verze Národního archivního portálu (NArP 2.0). Produkční prostředí bude původcům zpřístupněno od 3. května 2021 na adrese  https://portal.nacr.cz/ . V původní verzi...

FAQ(t)? Nová dimenze podpory IS VERA

Chceme jít našim uživatelům naproti a proto jsme se rozhodli přímo do agend zabudovat další úroveň podpory. V jedné z dalších verzí IS VERA Radnice naleznete ve stěžejních agendách pod volbou...

Krnov: portál občana je snadná brána k službám města otevřena 24/7

Krnov si váží svých obyvatel a snaží se řídit pohledem občana při rozvoji města a jeho služeb. Mezi počiny v tomto duchu můžeme zařadit i zřízení portálu občana na webových stránkách...

Přestupkové řízení: Dožádání

V přestupkovém řízení někdy dochází k situacím, kdy je úřad dožádán k provedení procesního úkonu jiným správním úřadem tj. jiným úřadem, než který vede řízení. Nová funkcionalita Dožádání je...

Novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích – komunální odpad

Od 1.1.2021 nabyla účinnost novela zákona o místních poplatcích, kde hlavní změnou je formální zrušení Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a...

Podívejte se, jak využíváte pozemky města

I v tomto náročném období je důležité mít informace o hospodaření s majetkem. Ideálně snadno a rychle. Nová funkce VERA Radnice poskytuje grafický přehled využití pozemků města.  V mapě...

Rozšiřujeme akreditované programy

Podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků (ÚSC) mají referenti ÚSC povinnost průběžně se vzdělávat a zvyšovat svou odbornost v rozsahu nejméně 18 dní každé tří...