Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Uherské Hradiště: informační systém je dynamická záležitost

S Ing. Radomírou Šipkovou, vedoucí odboru organizační správy a informatiky MěÚ Uherské Hradiště, si povídáme o vzájemné spolupráci při vývoji, o přestupcích, o dopisech, které nemusí...

Datové schránky v roce 2023

Informační systém datových schránek čeká pro rok 2023 několik novinek. Změny lze shrnout do dvou kategorií, a to rozšíření počtu vlastníků DS (automatické zřizování) a úprava technických...

VERA auditována na jedničku

Společnost VERA letos v květnu a červnu úspěšně prošla dvěma samostatnými dohledovými audity zaměřenými na  kvalitu a bezpečnost informací. V obou případech auditoři...

Proč dělat něco, co za Vás může udělat systém?

Nechte systém, ať se postará o opakující se formální záležitosti, aby Vaši referenti měli více času na ty úkony, kde je nutný lidský přístup. VERA Radnice – to nejsou jenom agendy a integrace....

Kopřivnice vsadila na videonávody

Co může být lepší, než když Vás na úřadu přivítá milá a vstřícná referentka? Pro hodně lidí určitě skutečnost, že nemusí hlídat úřední hodiny a plánovat osobní návštěvu. V souladu...

Jak sledovat vývoj plnění rozpočtu

Pravidelná kontrola plnění rozpočtu v rámci interního systému vyžaduje i pravidelné vyhodnocování plnění v porovnání s minulými roky. IS VERA Radnice poskytuje tento...

Spisová služba: co dělat, aby pomáhala

Všichni zaměstnanci úřadu vědí, že spisová služba je zákonem daná nezbytnost a je upravována řadou předpisů. Zkuste se s námi na ni jednou podívat jinak: jako na efektivní nástroj pro evidenci a...

Dobrou přípravou ke kvalitnímu výsledku jednání

Jednání zastupitelstva či rady města vyžaduje od pracovníků úřadu spoustu činností jak ve fázi přípravy, tak při samotném průběhu. Když je dobrá příprava, vlastní jednání je rychlejší,...

Strážníci mohou výrazněji zasáhnout proti pachatelům s neuhrazenými pokutami

Někteří pachatelé dopravních přestupků se vyhýbají úhradě uložených pokut, a tak se těmto „rychlostním a parkovacím specialistům" nasbírá i několik příkazů k úhradě pokuty na místě...

Sociální agendy ve Dvoře Králové

Práce sociálních odborů je svým charakterem specifická a možná právě proto mnohé městské úřady nemají ještě tuto oblast koncepčně elektronicky řešenou, i když v dalších oblastech jsou...