Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zase Závěrečný účet. A zkusili jste MIS?

Uzávěrky ve městech jsou konečně zpracovány a odeslány. Nastává další náročná fáze nejenom pro vedoucí finančních odborů, ale pro celé vedení města. Musí se připravit Závěrečný účet – a to je spousta práce. Potřebujete detailní výstupy dle odborů, příspěvkových organizací, množství přehledů o přijatých a poskytnutých dotacích, o stavech finančních prostředků atd.  Tyto obsáhlé informace se sice nacházejí standardně v informačním systému, ale jsou roztroušené v různých agendách. Jejich sesbírání a zpracování do vhodných výstupů zabírá dny až týdny času. Pojďte to dělat jednodušeji.

Většinu potřebných podkladů naleznete v Manažerském informačním systému VERA Radnice (MIS) a to nejenom formou tabulek, ale i v grafech, které lze stáhnout a bez dalšího zpracování přímo použít jak pro Závěrečný účet, tak pro další účely. Všechny důležité informace máte k dispozici v reálném čase.

Pro koho se MIS hodí?

MIS je webovou aplikací a přístup do něj lze nastavit nejen pro vedení obce a vedoucí zaměstnance, ale např. i pro členy finančního výboru nebo zastupitele, aby měli přehled o fungování obce. Všechny informace, které MIS zobrazuje, jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

MIS má jednoduché použití, je intuitivní a nabízí komplexní data pocházející z různých zdrojů na jednom místě a tím úsporu času spojenou s vyhledáváním potřebných údajů v různých agendách.

Jaké konkrétní informace MIS nabízí?

 • čerpání a plnění rozpočtu dle vybraných kritérií např. dle odborů, závazných ukazatelů, rozpočtových položek, oddílu a paragrafu nebo projektů,
 • přehled pohledávek – jejich aktuální stav, měsíční vývoj jednotlivých druhů pohledávek, meziroční vývoj za posledních 5 let, včetně informací o stavu vymáhání pohledávek, tj. kolik je zahájeno řízení, stavy jednotlivých úkonů vymáhacího řízení, kolik řízení bylo ukončeno …
 • přehled závazků – jejich aktuální stav, měsíční vývoj jednotlivých druhů výdajů, meziroční vývoj za posledních 5 let, přehledy všech přijatých faktur a vystavených výdajových poukazů dle partnerů (dodavatelů) s rozpadem až na jednotlivé doklady,
 • přehled poskytnutých dotací dle jednotlivých oblastí (sportovní, kulturní, sociální, …) včetně informací o počtu přijatých žádostí, o požadované výši dotací i výši alokovaných prostředků, přehled jednotlivých žadatelů a jejich meziroční srovnání za posledních 5 let,
 • přehledy o finančních prostředcích – stavy a vývoj jednotlivých fondů, bankovních a úvěrových účtů.

 


 

(screeny lze rozkliknout)

Pro jaké další účely (mimo přípravy Závěrečného účtu) lze MIS využít?

 • pokud chce být obec vnímána jako transparentní vůči veřejnosti, může z MISu exportovat různé výstupy a prezentovat je na webu obce, v místních tiskovinách, sociálních sítích a v ostatních médiích,
 • nabízené tabulkové i grafické výstupy lze vyexportovat a vložit do podkladových materiálů a průběžných zpráv o hospodaření obce pro jednání rady, zastupitelstva nebo jiných orgánů obce,
 • při auditu jsou k dispozici požadované informace bez zdlouhavých příprav a dohledávání,
 • při zpracování statistických výkazů pro ČSÚ a pro tvorbu vlastních statistických přehledů,
 • při zpracování analýz a podkladů pro strategické rozhodování,
 • při vyhodnocování realizovaných akcí a projektů.

Týká se MIS pouze ekonomiky?

Kromě informací o hospodaření obce nabízí MIS i údaje o spisové službě. Uživatel-manažer má přehled o tom, kolik dokumentů bylo na úřad přijato a v jaké formě, a naopak kolik a v jaké formě bylo z úřadu vypraveno. Zjistí tak vytíženost jednotlivých odborů i to, kolik písemností bylo vyřízeno, kolik spisů bylo uzavřeno a kolik jich bylo předáno do spisovny a jak je na obci využívána možnost digitálního vypravení dokumentů. Zároveň má přehled, kolik má úřad vyčerpaných časových razítek.

Chcete vidět, jak to funguje?

Požádejte obchodní zástupce VERA o prezentaci. Rádi Vám ukážeme výstupy v praxi.