Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Udělejte, co lidé ocení: Den dětí ve Vyškově

Na Den dětí, 1. června 2016, jsme se společně se zástupci z Moderní obce vydali na návštěvu dětského oddělení Nemocnice Vyškov. Přivítal nás tajemník z Vyškova, Ivo Klenk, společně s místostarostou Břetislavem Usnulem a tajemníkem z Ivanovic na Hané, Janem Kovářem, který věnoval nemocnici poukaz projektu „Udělejte, co lidé ocení!". Získal jej na Konferenci VERA. Projekt „Udělejte, co lidé ocení!" je součástí stejnojmenné kampaně, která se zaměřuje na podporu efektivního a užitečného softwaru, který využívají zaměstnanci úřadů, vedoucí pracovníci a občané.  

Zábava na prvním místě

Dětské oddělení má kapacitu přes 40 lůžek a působí na něm 10 lékařů a přes 30 dalších zdravotnických pracovníků. Věra Seidlová, ředitelka nemocnice, a Radek Klimeš, který je ekonomickým náměstkem, uvítali možnost dovybavit dětskou hernou hračkami a paní učitelky ocenily výtvarné potřeby. Využívají je při své výuce a pro zpestření času, který musí děti v nemocnici strávit. Všichni společně popřáli dětem co nejrychlejší uzdravení, aby se mohly brzy vrátit domů.

Po předání dárků následovalo představení loutkového sboru Pronitka z Prostějova, které zahrálo pohádku O perníkové chaloupce. Děti představení nadšeně sledovaly a nebály se ochutnat ani perníček. Na závěr dostaly reflexní přívěsky ve tvaru zvířátka, které posílí jejich bezpečnost, až budou opět běhat venku.

   

Zleva: předání poukazu vedení nemocnice, loutkové představení, zájem dětí o představení, loutkový soubor Pronitka (foto: archiv Nemocnice Vyškov)

Příště u Vás?

Využijte prázdninový čas a přihlaste se na www.vera.cz/pomahame. O akci se dočtete v Moderní obci, a to jak v červnovém, tak červencovém vydání. Těšíme se příště třeba ve Vašem městě!