Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Migrace dat umíme

Řada z vás má z historických důvodů na úřadě souběh několika softwarů. I když znáte výhody jednotného systému, máte někdy obavy z procesu, který je nutný ke sjednocení absolvovat. Vyžaduje to nahradit některé aplikace novými, což byste třeba rádi, ale zároveň je třeba převést data ze stávajícího softwaru do nového. Mnoho z vás se již pro změnu rozhodlo, a tak dnes můžeme říct, že jsme už do IS VERA Radnice migrovali data ze všech rozšířených informačních systémů na českém trhu.

Jaké výsledky jsou za námi?

Převedli jsme všechny nejčastější spisové služby.

Poradíme si se všemi relevantními ekonomickými systémy na českých úřadech i jejich příspěvkových organizacích.

Umíme převést:

  • všechna relevantní data v příjmových agendách města,
  • konečné stavy v účetnictví – to je to vůbec nejsnazší,
  • veškerá data ohledně majetku města,
  • veškerá data týkající se pohledávek města a podkladů k vymáhání.

Nebojíme se jakékoli další migrace, vše nejdříve testujeme u nás, pak na testovacím prostředí zákazníka a teprve poté přichází „ostrá migrace".

Dokážeme napojit nový IS na veškeré potřebné třetí strany tak, aby změna softwaru prostě stála za to!

Jak to děláme?

  • Migrace dat z běžných spisových služeb na trhu je náš denní chléb.
  • Umíme samozřejmě národní standard, ale zvládáme to i bez něj. Jsme „přísní" na to, co a v jakém tvaru do spisové služby pustíme, a tím předcházíme pozdějším potížím s elektronickou archivací a skartací. Zároveň tím provádíme „inventuru" a částečně i „úklid", což je občas dřina, ale udělat se to musí.
  • Variantu „zelená louka" děláme jen když si to zákazník vyloženě přeje. Raději data převádíme k nám, a tím je rovnou i zkontrolujeme.
  • Variantu „starý systém pro náhled starých spisů co kdyby" nedoporučujeme. Starý software bez podpory někde v rohu je bezpečnostním rizikem. A platit podporu dvojmo zase nedává smysl ekonomicky…
  • Poradíme si s převodem relevantních historických dat.

Při úvodních analýzách posloucháme uživatele, co vše považují za důležité mít i v novém systému. Na obvyklou odpověď „všechno" reagujeme pak věcnou analýzou, co migrovat vůbec fyzicky lze a co nikoli. Co jde, převedeme automatizovaně. Zbytek se případně přepisuje ručně.

V co věříme?

Věříme, že nikdo na úřadech nechce dělat práci, která je zbytečná nebo otravná. Ruční přepisování je zdlouhavé, chybové a demotivující.

Věříme tomu, že strach z nového je odbouratelná emoce, kterou lze zvládnout společnou trpělivostí a vzájemnou komunikací za pomoci našich zkušeností.

Věříme tomu, že desítky propojených agend vzniklých za bezmála 30 let naší práce mají obří přidanou hodnotu ve své vzájemné synergii.

Mgr. Jan Hodač
obchodní ředitel VERA spol. s r.o.