Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Hlavní cíle DIA a jedno překvapení k tomu

Hlavním cílem Digitální informační agentury (DIA) v České republice je posílit digitální transformaci státu a veřejné správy, aby se zlepšily služby, které stát nabízí občanům. Mezi hlavní cíle DIA patří:

  • Zlepšit digitální služby státu: DIA bude koordinovat a podporovat digitalizaci veřejné správy, aby se zlepšily služby, které stát nabízí občanům. To znamená, že občané budou mít snadnější a rychlejší přístup k veřejným službám.
  • Zvyšovat digitální gramotnost: DIA se bude snažit zvyšovat digitální gramotnost občanů, aby mohli efektivněji využívat digitálních nástrojů a služeb. To může pomoci snížit digitální propast mezi těmi, kteří mají přístup k digitálním technologiím a těmi, kteří ho nemají.
  • Zlepšovat kybernetickou bezpečnost: DIA bude pomáhat zlepšovat kybernetickou bezpečnost státu a ochranu osobních údajů občanů. Tím se zvyšuje důvěra občanů v digitální služby státu.
  • Podpora digitálního vzdělávání: DIA bude podporovat digitální vzdělávání a výzkum v oblasti digitální transformace a inovací. Občané tak budou mít možnost zlepšit své digitální dovednosti a být připraveni na nové technologie.
  • Zvyšovat efektivitu a úspory: Digitální transformace může vést ke zvýšení efektivity a úsporám ve veřejné správě a DIA se bude snažit tuto transformaci podporovat a koordinovat. To může vést k lepším a efektivnějším službám pro občany.

Celkově lze říci, že Digitální informační agentura se snaží pomoci občanům v České republice tím, že podporuje digitální transformaci státu a veřejné správy a zlepšuje služby, které stát nabízí občanům. To znamená snadnější a rychlejší přístup k veřejným službám, zvyšování digitální gramotnosti, lepší kybernetickou bezpečnost, podporu digitálního vzdělávání a zvyšování efektivity veřejné správy.

 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

ti z Vás, kteří dočetli poctivě až sem, si možná říkají, že předchozí text sice nabídl přehled obecně srozumitelných i známých cílů Digitální informační agentury, ale nic „hlubokého" jste se v zásadě nedozvěděli. Váš pocit je oprávněný – veškerý předchozí text vygenerovala za 8 vteřin umělá inteligence v podobě programu ChatGPT ve verzi ze 14. března tohoto roku. Do textu jsem ani jednou nemusel zasahovat jak gramaticky, tak ani stylisticky a mé zadání bylo záměrně velmi banální. Znělo „Popiš prosím hlavní cíle nově vzniklé Digitální informační agentury v České republice."

Kolosální výpočetní výkon současných počítačů a schopnost „nabiflovat se" takřka neomezené množství podkladového textu (a následně jej i základně interpretovat, navíc v desítkách světových jazyků), to s sebou přináší obří příležitosti i rizika prakticky pro celé lidstvo.

Jistě si vzpomenete na časy své školní docházky, kde řádně sepsaný „čtenářský deník" byl postrachem zejména těch, kteří dané knihy nečetli. Je nyní na učitelích ve školách, vědcích na univerzitách a na nás všech v běžném životě, abychom se začali učit rozeznávat „vatu" od podstatných sdělení a abychom umělou inteligenci využívali tam, kde by byla lidského mozku v podstatě „škoda".

Čtenářský deník Vašim dětem či vnoučatům totiž nyní umělá inteligence napíše v řádech vteřin a jedinou metodou, jak odhalit školáka nepoctivce, bude jít s ním v debatě k meritu věci a chtít po něm zamyšlení. Biflování ztrácí poslední zbytky smysluplnosti. Mělo tedy psaní čtenářských deníků, zpětně viděno, vůbec nějaký hlubší smysl? Je lepší žák, který měl čtenářský deník vzorný, avšak knihy nepřečtené, nebo vášnivý čtenář, který pro samou četbu ani nenachází čas na sepsání takového deníku? Před lidstvem stojí mnoho otázek a umělá inteligence, věřme, zdravě zmobilizuje tu naši vlastní.

Jan Hodač, obchodní ředitel

PS: Obrázek s hlavou vygenerovala také umělá inteligence, tentokráte  DALL.E na základě specifikace „Artificial intelligence concept with digital brain digital art."

Jak vidí DIA lidská inteligence naleznete zde: Digitální informační agentura.