Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Atestace spisových služeb

VERA se účastní pravidelných setkání odborné skupiny, jejímž cílem je koordinovat atestaci všech spisových služeb, které budou orgány veřejné moci využívat po 1. 7. 2024. Zástupci Ministerstva vnitra ČR (MVČR) spolu s pracovníky České agentury pro standardizaci (ČAS) v nejbližší době představí finální podobu parametrů, které budou předmětem budoucí atestace každé elektronické spisové služby.

S ohledem na zpoždění termínu zveřejnění atestačních podmínek (původně 31. leden 2023), je pravděpodobné, že dojde i k posunu termínu, kdy bude možné o atestaci požádat (původně 1. červenec 2023).

Sami zástupci MVČR posun termínu osobně připustili, zástupci výrobců všech relevantních elektronických spisových služeb na trhu proto apelovali dopisem na zodpovědné pracovníky Ministerstva vnitra, aby tento posun oficiálně potvrdili.

Základní principy atestace jsou již známy. Firmy vyvíjející elektronické spisové služby pro veřejnoprávní původce budou muset svůj produkt atestovat každé dva roky, a to u ČAS. Zástupci firem vyjádřili znepokojení nad avizovanou cenou atestace a budou ještě usilovat o její snížení.

VERA se tématu atestace průběžně věnuje a budeme Vám i nadále přinášet podrobné informace k této oblasti.