Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Aby kamiony nekončily v zahradách

Obcí Lípa nad Orlicí prochází frekventovaná silnice I/11, která je místem častých dopravních nehod. Možná se Vám vybaví zpráva, jak tam kamion vyjel mimo komunikaci a skončil v zahradě u rodinného domu. V rámci zvýšení bezpečnosti se město Kostelec nad Orlicí, na žádost obce Lípa nad Orlicí, rozhodlo v této oblasti zavést úsekové měření rychlosti. Aby nebylo nutné navyšovat počet zaměstnanců, maximum operací probíhá automaticky. 

Jak vnímá toto řešení velitel městské policie v Kostelci Petr Černohorský?

„Silnice I/11 v Lípě nad Orlicí je známá častými nehodami. Chceme zajistit dodržování rychlosti a tím pádem zvýšení bezpečnosti v oblasti, proto jsme od 1. dubna 2022 spustili ostrý provoz úsekového měření rychlosti. Ze začátku jsme evidovali cca 90 přestupků každý den. Jejich ruční zpracování by pro nás bylo kapacitně neproveditelné, díky automatizovanému zpracování jsme agendu ve dvou strážnících zvládli od prvního dne. Časem si řidiči začali zvykat, že rychlá jízda se nevyplatí, provoz se začal zpomalovat a situace zklidňovat, což je našim hlavním cílem."

Jak se systém zaváděl?

Úřad i strážníci z Kostelce nad Orlicí využívají informační systém VERA Radnice. Nejdříve proběhla analýza procesů, souvisejících datových struktur i hardwaru, aby se ověřily technické předpoklady zpracování. Úřad definoval svoje požadavky. Kladl velký důraz na kompletnost dokumentace, která je ukládána do spisové služby. Každý dodavatel měřící techniky používá svůj standard pro ukládání fotografií a jejich důvěryhodnost, a z toho plynou drobné rozdíly ve zpracování.

V tomto projektu se dodavatelem stala společnost CAMEA, spol. s r. o. Ta dodává mj. měřící techniku Policii České republiky. VERA s ní má již mnohaleté zkušenosti ze spolupráce na dalších projektech a zpracovávala například data zasílaná z opravovaných úseků dálnice D1.

Nastavení systému pak zahrnovalo jak způsob, formáty, harmonogram odesílání a příjmu dat z radarů, tak konfiguraci jejich dalšího zpracování ve VEŘE.

Jak si představit automatizované zpracování přestupku? 

Standardně po zjištění např. překročení rychlosti městská policie oznamuje podezření na spáchání přestupku správnímu orgánu. V tomto případě proces funguje tak, že strážníci zkontrolují v aplikaci CAMEA fotografie pořízených vozidel včetně provedení lustrace v Centrálním registru vozidel a do spisové služby je uložen záznam o přestupku včetně oznámení správnímu orgánu. Soubory přestupku (data přestupku ve formátu XML, oznámení o přestupku ve formátu PDF/A a zabalené fotografie ve formátu OFFENCE) jsou zaslány ke zpracování.

Používaná měřidla jsou schváleného typu, řádně ověřená, jejich výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení. Na straně správního orgánu je automaticky spouštěna služba, která provádí kontrolu zaslaných dat a jejich zpracování v Přestupkové agendě. Konkrétně je založen spis, příchozí dokument a přestupek, provozovatel je vylustrován a ověřen v IS základních registrů. Pokud vše proběhne v pořádku, je vytvořena výzva, která je v případě Kostelce nad Orlicí elektronicky zaslána do podpisové knihy zpracovateli přestupku ke kontrole a podepsání.

Tímto automatizovaným procesem je možné zpracovat velké množství přestupků. Další procesy zpracování jsou již závislé na reakci provozovatele konkrétního vozidla. Pokud zaplatí pokutu ihned, nebo ve 30denní lhůtě splatnosti, je celý případ ukončen. Pokud zaplatí pozdě nebo nezaplatí vůbec, je řízení přesměrováno na přestupce a je řešeno již standardně jako správní delikt.

A co plánuje Kostelec nad Orlicí dál?

V souvislosti se zmiňovanou problematikou město dále zvažuje „prodloužení" workflow. Analyzuje možnosti spuštění automatické kontroly zaplacených pokut a jejich automatického oznamování do Vymáhání pohledávek. Tím bychom ušetřili další administrativní činnosti, kterou pohodlně zvládne systém.