Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zveme Vás na prezentaci agendy Tvorba rozpočtu IS Radnice VERA®

Připravili jsme pro Vás prezentaci nového řešení agendy Tvorba rozpočtu informačního systému Radnice VERA® .

 

Tvorba rozpočtu je agendou, kterou je možno užít jako integrální část informačního systému Radnice VERA® nebo s vazbou na číselníky Rozpočtového účetnictví zcela samostatně, tedy i tam, kde informační systém Radnice VERA® není implementován.
Agendy Tvorba rozpočtu má přímé vazby na podsystémy Evidence objednávek, Výdaje a Rozpočtové účetnictví informačního systému Radnice VERA® a WebServis.
Mimo informační systém Radnice VERA® umožňuje exportovat a importovat schválený rozpočet a jeho změny v předepsaných formách, dále umožňuje načítání účetních obratů z jiných informačních systémů pro sledování plnění rozpočtu.
Ihned po nainstalování jsou k dispozici finanční výkazy podle opatření Ministerstva financí ČR, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a základní přehledové sestavy pro kontrolu plnění rozpočtu pro interní potřebu úřadu.
Podstatnými přednostmi této agendy jsou :
- poskytování aktuálních informací o čerpání rozpočtu
- možnost sledovat aktuální informace o čerpání rozpočtu z jiných agend informačního systému Radnice VERA® (Účetnictví, Objednávky, Výdaje)
- obsahuje zabudované kontroly plnění rozpočtu
- přehledné a komplexní výstupy
- možnost víceletých srovnání
- možnost vytvářet vlastní uživatelské přehledy
- výstup do MS Word a MS Excel
- detailní zpracování rozpočtu
- samostatná evidence rozpočtu a jeho plnění pro více subjektů
- snadná komunikace s okolím
Prezentace je určena všem pracovníkům úřadu, kteří s agendou Tvorba rozpočtu pracují, správcům agendy a informatikům.
Prezentace je vhodná jak pro zákazníky společnosti VERA, spol. s r.o. , tak pro úřady, kde je zaveden finanční software jiného dodavatele.
Prezentace se uskuteční v úterý 29. srpna 2006 v době od 9:00 do 13:00 hodin v sále Městského kulturního střediska v Kojetíně, Masarykovo nám. 8. .