Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zveme Vás na prezentaci agendy Tvorba rozpočtu !

Agenda Tvorba rozpočtu byla vždy integrální součástí informačního systému Radnice VERA® . Po zkušenostech získaných provozováním této agendy na mnoha úřadech a díky invenci našich zákazníků jsme funkcionalitu Tvorby rozpočtu zásadním způsobem upravili a rozšířili.

 

Věříme, že tyto změny výrazně zpříjemní práci všem, kdo se rozpočtem na úřadech zabývají.
Pro všechny, kdo se chtějí s touto agendou blíže seznámit, pořádáme v úterý 27.6.2006 v Pardubicích, hotelu Labe, prezentaci agendy Tvorba rozpočtu.
Prezentace začíná v 9:00 hodin v Derby salonku. Prezentace je určena pro všem pracovníkům úřadu, kteří s agendou Tvorba rozpočtu pracují, správcům agendy a informatikům. Prezentace je vhodná jak pro zákazníky společnosti VERA, spol. s r.o. , tak pro úřady, kde je zaveden finanční software jiného dodavatele.

Srdečně Váz zveme!

Podrobnější informace viz -