Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zveme Vás na prezentaci agend Vidimace a legalizace a Hřbitovní agendy.

Připravili jsme pro Vás prezentaci nové agendy Vidimace a legalizace a nového řešení Hřbitovní agendy informačního systému Radnice VERA® .

 

Vidimace a legalizace - agenda, která zajistí snadný, rychlý a pohodlný výkon činností spojených s ověřováním.
Agenda Vidimace a legalizace zajišťuje všechny procesy s legalizací a vidimací spojené. Je oddělena od Matriky a je snadno přístupná pro zaměstnance úřadu pověřené touto činností. Na rozdíl od matričních událostí je evidence vidimovaných a legalizovaných listin nepovinná, důvodem pro nasazení agendy tedy není zákonná povinnost, ale úspora času a prostředků úřadu.
Přednosti agendy :
• konec ručního vypisování ověřovacích doložek
• čerpání dat z registru obyvatel
• možnost použít libovolné štítky
• možnost tisku více kopií téže doložky
• možnost tisku více doložek najednou
• plné využití všech štítků na archu
• rychlost a flexibilita
Hřbitovní agenda je integrální součástí informačního systému Radnice VERA® určená pracovníkům finančních odborů nebo těm pracovníkům úřadů, do jejichž pracovní činnosti tato agenda náleží. Prostřednictvím této agendy mohou uživatelé kromě jiného snadno evidovat pronájem hrobových míst na hřbitovech, dobu platnosti nájemních smluv, plátce za tato místa a sledovat platby či nedoplatky nájemného a poté snadno provádět potřebné kontroly.
Přednosti agendy :
• Snadné zavedení údajů do evidence. Program dle nastavení oprávnění smí používat osoby, které naplňují údaje o hrobových místech. Nezobrazují se jim údaje, ke kterým nesmí mít přístup, například smlouvy.
• Dle připravených vzorů je snadný tisk smluv i jiných dokumentů. Lze tisknout dokumenty hromadně, například po hromadném prodloužení nájmu vybraných smluv.
• Rychlé a snadné vyhledání a zobrazení údajů z evidence, zobrazení dalších údajů, například konta plátce, dokumentů, historie záznamů či hrobového místa v mapě (propojení s GIS).
• U zadaných smluv lze provést hromadně prodloužení nájmu i s vystavením předpisů do Příjmů.
• Prostřednictvím vazby s podsystémem Evidence smluv jsou smlouvy jedním zápisem zaevidovány jak v podsystému Hřbitovní agenda, tak v Evidenci smluv. • Možnost tisku přehledné sestavy Hřbitovní kniha.
• Snadné vytváření vlastních sestav (volitelné sestavy).
• Bezpečnost je zajištěna přístupovými právy (odděleně na evidované údaje a funkce programu).
• Propojení s agendou Pokladna umožňuje při zaevidování údajů současně vytisknout doklad o zaplacení pro nájemce.
Prezentace je určena všem pracovníkům úřadu, kteří s uvedenými agendami pracují, správcům agend a informatikům.
Prezentace se bude konat v úterý 26. září 2006 od 9:00 do 13:00 hodin v Pardubicích, hotel Labe, salonek Pernštejn, Masarykovo nám. 2633, Pardubice.