Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zveme Vás na Odborné dny Příprava a organizace voleb

VERA, spol, s r.o. připravila pro uživatele informačního systému Radnice VERA®
Odborné dny k tématu Příprava a organizace voleb.
Akce se uskuteční ve dnech 14. – 15. září 2006 v hotelu Luna-Kouty.

 

Hlavní náplní odborných dnů bude prezentace funkcí a vzájemné provázanosti jednotlivých agend, včetně praktických ukázek a cvičení. Během akce bude v rámci možností uplatňován individuální přístup a účastníkům akce se budou věnovat specialisté na danou problematiku. Vyškolení účastníci obdrží závěrem akce certifikát o absolvování Odborných dnů a sadu metodických a systémových materiálů připravených speciálně pro podzimní volby.
Odborné dny jsou akcí, která vhodným způsobem doplní znalosti práce v příslušných podsystémech informačního systému Radnice VERA®.
Připravovaný program je určen zejména pro správce a uživatele Registrů obyvatel, Organizace voleb a Volební agenda, případně pro informatiky.
Přínosy pro účastníky akce :
• zkvalitnění práce s agendami
• jejich efektivní využití
• praktické ukázky i cvičení
• konzultace dotazů a problémů na místě formou diskuse nebo individuální konzultace