Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zpravodaj VERA

Vážení čtenáři,

jak jste již mnozí postřehli, po přestávce jsme začali opět vydávat časopis pro zákazníky a partnery - - Rádi bychom Vás v něm informovali o dění ve společnosti VERA, spol. s r. o., o naší práci u zákazníků, o tom, co pro Vás připravujeme nového, co se událo i co nás v oblasti informačních systémů veřejné správy čeká.

V prvním čísle Vás mohou zaujmout například informace o našem řešení Základních registrů a NSESSS, rozhovor s tajemníkem MěÚ Bučovice, postřehy ze semináře Řízené město, rozhovor s novým ředitelem sekce Péče o zákazníky nebo zkušenosti s inventurou majetku čárovým kódem v praxi (-).

Další číslo plánujeme na podzim. Témat k diskusi je mnoho, uvítáme proto, když i Vy sami se zapojíte a své náměty a připomínky nám zašlete na emailovou adresu -.