Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Změny v CEO v souvislosti s evidenci cizinců

Vážení uživatelé IS R@dnice VERA®,

rádi bychom Vás informovali o změnách, které nastaly v CEO v souvislosti s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění (dále jen zák. 133/2000). Od poslední novely tohoto zákona již není možné v ISEO evidovat záznamy o cizincích, kteří nejsou vazební osobou (nejsou v přímém příbuzenském vztahu s občanem ČR). 

Takové záznamy jsou ze strany MVČR „vyřazovány" z CEO, což se projevuje tím, že v ISRV v agendě Změnový výdej obyvatel ISRV zůstanou ve změnových sestavách (nezpracovaných změnách) s důvodem změny 34 – „Zrušení záznamu".

Protože však OVM evidují data v jiném rozsahu a dle jiných právních předpisů než vyplývá ze zák. 133/2000 pro MVČR, znamená to, že v Registru obyvatel ISRV se vede pouze vlastní, provozní databáze z důvodu výkonu agendy (např. agenda Přestupky, agenda Matrika, agenda Komunální odpad), nebo z důvodu vlastního občanskoprávního vztahu (například formulářové řešení apod.).
Nejedná se o osoby, které byste si měli z ISRV vymazat či jiným způsobem zrušit, protože skutečnost, zda tito cizinci stále pobývají či nepobývají na území ČR, musí sdělit „odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra" a to například formou sestav.
Doporučujeme proto tyto změny ošetřit:

  • buď na úrovni změnových výdejů z CEO (požádat, aby vám tyto změny nebyly zasílány),
  • nebo pokud již byly zpracovány agendou Změnový výdej obyvatel ISRV (nezpracované změny), tak po vyhledání těchto změn (kombinace vyhledávacích podmínek: Stav zpracování, Důvod změny, Datum importu a Rodné číslo „=") ověřit, že se zobrazily změny dle předchozího textu, následně použít volbu „Označ vše" (případně označit záznamy jednotlivě) a nakonec použít volbu „Převeď/zpět".
Výše uvedené záznamy cizinců v žádném případě nerušte v ISRV (Registr obyvatel, Ohlašovna), protože by to mohlo mít fatální následky v ekonomických agendách a v dalších návaznostech ISRV.

-