Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zlepšení uživatelského komfortu v Sociální agendě

Podsystém Sociální agenda prochází v současné době rozsáhlými úpravami, které povedou zejména k lepšímu uživatelskému komfortu. Práce na podsystému jsou rozděleny do několika etap.

 

1.etapa

  • doplnění Sociální agendy o specifické formuláře pro příspěvek na provoz motorového vozidla (tzv. „benzíny")

V současné době jsou pro všechny dávky v podsystému Sociální agenda k dispozici jednotné formuláře. Avšak příspěvek na provoz motorového vozidla vyžaduje specifické informace na vstupu – v současném formuláři chybí některé údaje, které jsou potřebné při přiznání příspěvku a musí být evidovány ručně. Nový formulář bude obsahovat vše potřebné pro evidenci a výrazně se tak zkrátí časová náročnost při doplňování.

2. etapa
  • příspěvek na individuální dopravu
  • ortopedické a kompenzační pomůcky
  • mimořádné jednorázové dávky

Zjednodušení dávek na vstupu, kde je žadatel individuálně posuzován. Jedná se o dávky jednorázového charakteru, kde bude zjednodušeno zadávání do formuláře žadatele.

3. etapa
  • dávky sociální potřebnosti
4. etapa
  • dávky se speciálními požadavky na výpočet (příspěvek na výživu, POB …)

Cílem úprav je zjednodušení práce s agendou pro uživatele, kteří nevyužívají všechny typy dávek.

Jana Dušková, 2003