Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Životní prostředí - nová legislativa a dotace

Ministerstvo životního prostředí připravilo sérii seminářů pro starosty měst a obcí s názvem Biotour, na kterých se dozví nejen o nové legislativě v souvislosti s nakládání s odpady, ale i o možnosti čerpání prostředků z OPŽP. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zároveň připravilo vzor vyhlášky a právní výklad k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i nakládání se stavebním odpadem.