Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Železná pokladní v Holešově

Na městském úřadě v Holešově chtějí vyjít vstříc občanům, a proto se rozhodli rozšířit možnosti úhrady poplatků tak, aby došlo k usnadnění a zrychlení těchto úkonů.

Z integrovaného regionálního operačního programu v rámci modernizace informačních a komunikačních technologií pořídili platební automat od společnosti Payment4U. Úhrady zadané přes platební automat fungují stejně, jako kdyby lidé platili na pokladně. Občan či podnikatelský subjekt může uhradit jakýkoliv poplatek, sankci či službu poskytovanou úřadem a není limitován pokladními hodinami. Platbu lze tedy vyřídit ve velmi krátkém čase.

Systém nabídne k platbě částku podle zadané identifikace (čárový kód, variabilní symbol, rodné číslo nebo stanovené identifikační číslo). Plátce ji může uhradit celou nebo zvolit výši platby, kterou chce zaplatit v daný moment. Platební terminál umožňuje platbu v hotovosti i platební kartou včetně použití bezkontaktní platební karty. Po provedení operace obdrží občan stvrzenku o zaplacení.

Holešov má informační systém VERA Radnice. Platby se automaticky propisují do agendy Pokladna, a tím pádem jsou vidět v dalších agendách, které úřad využívá. Pokladní nebo referenti se nemusí zatěžovat přepisováním papírů, evidencí dokladů o platbě, ani vracením hotovosti.

Chtěli jsme vědět, jak hodnotí na městském úřadě tuto modernizaci procesů. Paní Ilona Kupková, zástupkyně vedoucího finančního odboru v Holešově, nám k tomu řekla:

„Bezhotovostní platby jsou jednodušší pro úřad, banku i občana. Tento obecně platný trend ve finančním světě pokračuje. Operace na pokladnách úřadu představovaly v roce 2018 více než 11 mil. Kč. Úřad měl tehdy 1 hlavní pokladnu a 7 drobných příručních, do kterých referenti vybírali správní poplatky. Tyto jsme s příchodem terminálu zrušili a postupně se snažíme směřovat na terminál i platby hlavní pokladny. Od 11. února do 28. května se na platebním terminálu uskutečnilo 1405 plateb. Jsme rádi, že s využitím technologií můžeme občanům nabídnout rychlejší a pohodlnější služby."

 

Zdroj fotografie: Payment4U