Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Závěrky: VERA s Vámi

První měsíce roku jsou pro ekonomy vždy nejnáročnější část roku. Shánění dokladů, inventarizace majetku a závazků, kontroly – to vše je nutné stihnout ve velmi krátké době. Termín odeslání ročních výkazů nečeká ….

Konzultanti na cestách

Jako každý rok, i letos naši konzultanti z týmu „účetnictví" byli připraveni pomoci jak s přípravou závěrkových prací, tak i vlastními úkony spjatými s provedením ročních závěrek tak, aby tyto proběhly hladce a co nejrychleji. O tyto konzultace byl, tak jako každoročně, velký zájem. Letos jsme zvládli celkem 61 návštěv.

V rámci přípravy na provedení roční závěrky se zaměřujeme na kontrolu účetních stavů, kontrolu dat pro výkaz PAP, výpočet a zaúčtování opravných položek k pohledávkám, metodickými otázkami spjatými s legislativními změnami i změnami v programu.

Roční závěrky jsou pak spjaty s vlastním procesem uzavření roku 2019 a nastavením počátečních stavů roku 2020.

Co to přineslo?

Cest za klienty nebylo málo a všichni naši odborní pracovníci se po tomto náročném období shodli, že uživatelé byli letos velmi dobře připraveni. Opravdu je patrné, zda na úřadu probíhají pravidelné návštěvy konzultantů společnosti VERA. Shledáváme, že data jsou z účetního pohledu „čistá" a velmi pečlivě vedená, vlastní úkon nastavení počátečních účetních stavů už je pak pouze „třešničkou na dortu".

Při osobním setkání mají pracovníci ekonomických odborů i příležitost na místě prodiskutovat aktuální problémy, komplikace i očekávané skutečnosti, které pro ně mohou být nové. V letošním roce byla velmi častým tématem inventarizace a využití podpůrné funkcionality v IS VERA Radnice, přechod na kontroly stavu rozpočtu dle Závazných ukazatelů, využití možnosti vedení oddělených pokladen, změny v principech vyúčtování tepla v souvislosti se změnou sazby DPH.  Konzultovány byly i novinky v agendě Výdaje, především nový princip tvorby účetních záznamů, o kterém byli uživatelé již informováni na prosincových konzultačních dnech a nyní začali tento nový pracovní postup používat v praxi. Tradičním tématem je využívání Finančních přehledů pro „neúčetní" pracovníky. 

Všechny uskutečněné pracovní návštěvy proběhly ve velmi přátelském prostředí. Konzultanti VERA si nepochybně odnesli pocit dobře provedené práce a pro pracovníky finančních odborů byla návštěva opět krůčkem k dalšímu zefektivnění pracovních postupů a posunu k využívání všech možností informačního systému.

 

Prožíváme v současné době náročné období, kdy epidemie zastiňuje mnohé věci, jež jindy řešíme. Život se ale nezastavil. I v této nelehké době jsme připraveni Vám pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Bohužel, v současné době jsme museli omezit naše osobní návštěvy a zrušit již připravované jarní setkání ekonomů. Věříme, že se ve zdraví a pohodě sejdeme v brzké době na školeních a konzultacích a velmi se již těšíme na pravidelné předvánoční odborné dny a pracovní schůzky spjaté s uzavřením roku 2020.