Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Závěr seriálu o ekonomice příspěvkových organizací: Chcete šetřit obecní peníze i svůj čas?

Chcete mít přehled o hospodaření příspěvkových organizací města?

V předchozích dvou částech seriálu jsme si položili otázky: 

1. Kde všude můžete ušetřit?
2. Jak náročné je sestavit přehled o hospodaření příspěvkových organizací obce? 

Srovnávali jsme, jaké výsledky poskytují ekonomické informační systémy obecně v kontextu termínů a pracností pro zúčastněné osoby, kterými jsou účetní organizace, manažer organizace, účetní obce a též radní a zastupitelé.
Zbývá se rozhodnout. Zůstanete u stávajících postupů nebo byste chtěli něco změnit? V případě informačního systému VERA Radnice pro Vás máme dvě možnosti.

Varianta jednotného provozu

Zřizovatel má zájem na tom, aby ekonomický informační systém organizací byl stejný, jednotný. 
Z toho plynou mnohé výhody. Oprávněné osoby organizace i obce mají průběžně možnost nahlížet na aktuální stav financí včetně detailních dokumentů. Kdykoliv jsou jim k dispozici přehledné tabulky a grafy z uzávěrky a z operativy aktuálního měsíce. Není třeba, aby někdo přepisoval údaje ani sestavoval speciální tabulky.

Z pohledu údržby je určitě zajímavé, že agendy VERA Radnice pracují pro všechny osoby v online přístupu, programy i data jsou na jednom místě, mají jednotnou správu, tj. i společné zabezpečení. Provoz vychází z jednotné metodiky a využívá společných školení a zastupitelnosti a následných personálních a finančních úspor. 

Zkrátka - varianta sjednocení systémů je sice o něco náročnější při „rozjezdu", přináší však maximum benefitů pro každodenní práci všem. 

Varianta jednotných výstupů 

Zřizovatel chce ponechat na organizacích stávající software a zautomatizuje pouze vytváření výstupních tabulek a grafů. Provoz softwaru na organizacích zůstává, účetní pracují tak, jak byli dosud zvyklí, jen s jednou malou výjimkou. Nemusí přepisovat výsledky do další tabulky a účetní obce nemusí tyto tabulky sumarizovat dohromady. 

Vycházíme z toho, že každý informační systém má povinnost výstupu (exportu) dat nadřízenému orgánu. Je pouze třeba nastavit pro všechny stejný výstup a zajistit jednotný import do agendy Finanční přehledy VERA. Agenda pak poskytne stejné výstupy jak vedení organizace, tak zřizovateli, tomu současně i sumárně za všechny nebo vybrané subjekty. 
Toto řešení je méně náročné na implementaci, funkční výhody spočívají v automatizaci zpracování výsledků a sjednocení výstupů o hospodaření s ohledem na četnost nastavených exportů a importů dat (např. měsíčně, týdně). 

Poznámka na závěr

Obě varianty jsou nezávislé na provozovaném systému úřadu. Jestliže máte ekonomický systém VERA Radnice, je pro Vás rozšíření systému jednoduché. Máte-li systém od jiného dodavatele, můžete pouze sjednotit provoz nebo výstupy z ekonomiky organizací.
Každá z uvedených variant má samozřejmě své výhody i nevýhody. Chcete vědět více? Obraťte se na kontaktní osobu VERA pro Váš úřad. Zrealizujeme pro Vás prezentaci, zodpovíme Vaše dotazy a připravíme nabídku pořízení licencí software, školení, migrace dat a dalších souvisejících služeb.