Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Založení sdružení CPE GROUP

Dne 25.7.2003 proběhla ustavující schůze sdružení právnických osob CPE GROUP. Zájmové sdružení právnických osob (déle jen sdružení) bylo založeno v souladu s ustanovením § 20f a násl. Občanského zákoníku schválením na ustavující schůzi.

 

Sdružení bude zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného u odboru vnitřních věcí Obvodního úřadu m.č. Praha 4 a současně získá identifikační číslo, pod nímž bude vystupovat.


Zakládající členy sdružení jsou:
  • CPE, spol. s r.o.
  • CPE-Colsulting, People, Education, spol. s r.o.
  • CPE Slovakia, spol. s r.o.
  • VERA, spol. s r.o.
  • VUMS SOFTWARE, akciová společnost
  • AiP Safe, s.r.o.
  • ASEPO SW, s.r.o.