Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Revoluce: Konec Zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
 
 
Návrh Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě* plně nahrazuje od 1. ledna 2016 Zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a zásadně mění zvyklosti z předchozího výkladu zákona.
Principem nového zákona je zjednodušení kontrolního systému (manažerská kontrola, interní audit, externí audit), zrušení nadbytečných kontrol (veřejnosprávní kontrola, daňová kontrola dotací, kontroly dle kontrolního řádu), posílení zodpovědnosti za řízení na osoby, které skutečně s veřejnými prostředky hospodaří (starosta) a posílení principu jednotného auditu (kontroly podle standardů).
Všechny tyto skutečnosti přinesou velké změny ve schvalovacích procesech, organizační struktuře úřadu a bude nutné využití softwarové podpory (smlouvy, objednávky, projekty, majetek, el. ověřování aj.)

Co Vám pomůže:

  • Sledování projektů

  • Evidence majetku                          

  • Evidence smluv, objednávek

  • Evidence faktur, poukazů

  • Blokace finančních prostředků -> průběžná kontrola čerpání rozpočtu

  • Elektronické schvalování

  • Rozpočtové a účetní (auditní) výstupy

  • Manažerský informační systém

VERA bude Vaším partnerem jak v metodické, tak v softwarové podpoře. Navíc Vás podpoří dalšími funkcemi, které Vám usnadní plnit povinnosti zákona.

Zákon o vnitřní kontrole bude také jedním z témat na odborných dnech Ekonomika

(*) V současné době je zákon v připomínkovacím řízení