Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zákon o kybernetické bezpečnosti - VERA na křtu knihy

Kybernetická bezpečnost je aktuálním tématem zvláště po tom, co nabyl účinnost Zákon č. 181/2014 Sb. VERA tuto oblast pečlivě monitoruje a je v kontaktu se špičkovými kapacitami zabývajícími se touto problematikou z právního hlediska. Dne 20. května 2015 se zástupci společnosti zúčastnili křtu knihy "Zákon o kybernetické bezpečnosti. Komentář.", kterou napsali Martin Maisner a Barbora Vlachová.


Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Publikace předkládá systematickou a přehlednou prezentaci základního předpisu s prováděcími předpisy v souvislostech a na jednom místě. Tento způsob byl zvolen s ohledem na praktické užívání publikace při práci s předpisy s tím, že evropská směrnice, připojená v příloze, může napomoci k lepšímu porozumění úmyslu zákonodárce.